I stopień

W skrócie:

  • zespół od 3 do 5 studentów

  • projekt zgłasza opiekun (pracownik lub doktorant)

  • w ramach zajęć:

    • Zespołowe projekty studenckie 1 (semestralny, wersja L lub Z, 4 ECTS, 30 godz.), USOS

    • Zespołowy projekt studencki - praca licencjacka, USOS

    • Zespołowy projekt studencki – w ramach przedmiotów (zaliczenia co semestr), USOS

  • zespół przygotowuje ogólnodostępny raport

  • opiekun zalicza projekt w USOS, przesyła koordynatorowi link do raportu, link zamieszczany jest na stronie projektów

Proponowane tematy:

Macie inny pomysł? Znajdźcie opiekuna (pracownika lub doktoranta) i poproście go, żeby zgłosił temat.

Makerspace@UW

Przestrzeń Wspólnego Namysłu

Współpraca z przedsiębiorcami

Zasady realizacji zespołowych projektów studenckich