Zespołowe projekty studenckie

Wydział Fizyki

Uniwersytet Warszawski

Krótko

  • projekt zgłasza opiekun (pracownik lub doktorant)

  • zespół od 3 do 5 studentów przygotowuje ogólnodostępny raport

  • opiekun zalicza w USOS, przesyła koordynatorowi link do raportu

Briefly

  • project is submitted by the tutor (employee or PhD student)

  • team of 3 to 5 students prepares a publicly available report

  • the tutor grades students in USOS, sends the coordinator a link to the report

Rejestracja w USOS na sem. letni. / Registration in USOS for summer semester. 16.03.2022–19.06.2022

Zgłaszanie projektów – cały czas, domyślnie na sem. letni.

Project submission - all the time, by default for the summer semester.

Studia I stopnia / First cycle studies

Studia II stopnia / Second cycle studies

Opiekun Zgłaszanie projektów / Tutor – Project submission

Granty / Grants

Zrealizowane projekty / Completed projects