Zespołowe projekty studenckie

Wydział Fizyki

Uniwersytet Warszawski

Krótko

Briefly

Rejestracja w USOS na sem. letni. / Registration in USOS for summer semester. 16.02.202407.06.2024

Zgłaszanie projektów – cały czas, domyślnie na sem. letni.

 Project submission - all the time, by default for the summer semester.

Studia I stopnia / First cycle studies

Studia II stopnia / Second cycle studies

Opiekun Zgłaszanie projektów / Tutor – Project submission

Granty / Grants

Zrealizowane projekty / Completed projects