Zespołowe projekty studenckie - Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Rejestracja w USOS na sem. letni 28.02–16.05.2021

Zgłaszanie projektów – cały czas, domyślnie na sem. letni

Dla studentów studiów I stopnia

Dla studentów studiów II stopnia

Dla pracowników i doktorantów

Zgłaszanie projektów

Granty ZPS

Zrealizowane projekty