Elektronisk vandmåler

Vandmåler med automatisk fjernaflæsning

Med den nye generation vandmålere med trådløs dataaflæsning og tidstro databehandling er der nu mulighed for såvel vandværk som forbruger at aflæse vandforbruget ved hjælp af Smartphone, iPad eller bærbar PC.

BEACON® Advanced Metering Analytics (AMA) giver vandværkerne adgang til et helt nyt informationsunivers. BEACON® AMA er en kombinationsløsning mellem den unikke intuitive BEACON® AMA analysesoftwarepakke og den allerede verdenskendte og populære ORION® AMI-teknologi (Advanced Metering Infrastructure).

Løsningen er udviklet med det formål at sikre vandværket og dets ledelse en højere grad af synlighed, overblik og kontrol samtidigt med at forbrugerne får online adgang til at se forbrugs detaljer og modtager alarmer på smartphones og e-mail ved lækager.

Målerne bliver installeret fra 2022 til 2024.

Eksempler taget fra test af målerne i 2019 og 2020

(der er installeret 18 målere spredt rundt om i Yderby Lyng vandværks forsyningsområde)