Żeligowski

Wielka trójka - Żeligowski, d’Annunzio, U.S.Grant