Przeworsk

Rozsławili Przeworsk w Paryżu i w Omaha