Politechnika Warszawska

Niewielka część prawdy 1968