Kontrrewolucja

Telefony, elektryfikacja i ziemniaki - to cele ataku kontrrewolucji