Instytut Propagandy

Wielka propaganda i niewielkie skutki