Kupała

Starosłowiański dziewczęcy zwyczaj przyskakiwania ku pale