Patrzajcie ludy

W imię Boga za naszą i waszą wolność