19170612

Dokumentacja z cyklu 100 lat temu

Miniatura

Zaciemnione cele wojenne