Władza

Nie ma kręgu dziedzicznej władzy bez kręgu dziedzicznego bogactwa