Acquaforte

Za pługiem do Syjonu czyli ciężka praca akwafortysty