Chwila nadziei 1918

Warszawa - wielka manifestacja narodowa