Kryzys Kultury

Wybrane akapity z paryskiej Kultury, rok 1949