Oratorzy

Elokucja naciągaczy kontra retoryka chrześcijańska