Cradle

Każda kobieta staje się Madonną przy kołysce pierwszego dziecka

EVERY WOMAN BECOMES A MADONNA BY THE CRADLE OF HER FIRST- BORN CHILD