Realizator

Komentarz do:

Miniatura

Andreas Karlstadt - stanowczy realizator haseł reformacji