My jelenie

My jelenie i samiec alfa (ⓒ Darcy 2018, za zgodą autorki)