Druciarze

Komentarz do:

https://coryllus.pl/trzeci-rzym/

Miniatura

Druciarze ze Słowacji