Mnich

Mnich, który nie chciał wojny i książęta, którzy chcieli