Antin

Rodzinny dom Mary Antin w Połocku w końcu 19. wieku