Rakoczi

Współczesny celebryta czyli piętnasta twarz Ferenca