Idea narodowa

Czy potrzebna jest debata o celach narodowych?