Chinese New Year Celebration Photo and Video

Post date: Feb 18, 2019 3:4:43 AM

Photo

Video

0. 开场

https://youtu.be/EM5MstBQumE

1. 舞龙 龙的传人

https://youtu.be/Uv-kIgNW-g8

https://youtu.be/rRa1bKwYF-Q

2 武术表演 中华武术

https://youtu.be/oik0SeHmWrk

https://youtu.be/zOf0SH2vtmQ

3.表演剧 行行行

https://youtu.be/7yCu66Qsn3A

https://youtu.be/f8TDhgPqSxk

4. 表演唱 过年习俗顺口溜

https://youtu.be/YRgSJ8vMyEo

https://youtu.be/oJ5wGOIyFVk

5. 抖空竹 I Unity

https://youtu.be/MEdPqehlXCQ

https://youtu.be/ngTl0J59noM

6.广场舞 八戒八戒

https://youtu.be/8zNOoToKrDI

https://youtu.be/TbyRsj35b6s

7.相声 一肚子学问

https://youtu.be/kTY2LbSN9GA

https://youtu.be/jmBRGBitXPM

8.舞蹈 彩云追月

https://youtu.be/BKsRVAg1idY

https://youtu.be/6GKEePGRDag

9. 短剧 新版狼来了

https://youtu.be/5hwsjB1FPfI

https://youtu.be/qyrnNesmoVM

https://youtu.be/wHSaPZnjhkI

10.民乐器 名歌名曲联奏

https://youtu.be/lq_gvYDN8xc

https://youtu.be/RFpKofTtD3w

11.舞蹈 窗花花,雪花花

https://youtu.be/e769RsTkoLM

https://youtu.be/M76RwyOiAJ8

12.表演唱 找朋友

https://youtu.be/plbe8o3rdGY

https://youtu.be/U6DSjJMmmRI

13.语言剧 顶针续麻

https://youtu.be/fMdHVDCPu9Q

https://youtu.be/rwYtBo8c9fs

14.综艺剧 花木兰前传

https://youtu.be/ZL20IKKrWBg

https://youtu.be/nb14unju81A

https://youtu.be/mTDdnCM6e9I

15.抖空竹 II Time Lapse

https://youtu.be/W_FDnzJEZ9M

https://youtu.be/rMvwVJZgb1c

16.器乐综艺 茉莉花

https://youtu.be/hB7YQcOUlI0

https://youtu.be/J-3UeHvTmh8

17.短剧 阿凡提

https://youtu.be/7feIA0SKA34

https://youtu.be/SVaooeGHnA4

18. 舞蹈 鸿雁

https://youtu.be/1zmbYimKEDA

https://youtu.be/mMBLQ3W8BRs

19.表演唱 恭喜恭喜

https://youtu.be/bfwCkBZ673I

https://youtu.be/kOcuUxU3ufY

20.成语故事猜猜猜

https://youtu.be/Xm2TcNk2mLw

https://youtu.be/E4koJRZV42s

21.表演唱 小美好

https://youtu.be/kSRMoULu-jM

https://youtu.be/cy3Zqxb52_k

22.舞蹈 丰

https://youtu.be/XZdIdXvC84c

https://youtu.be/he379xZ_XKo

23.朗诵 白墙上的黑手印

https://youtu.be/2CXAYme6eZo

https://youtu.be/uwMR5xYmcN0

24. 表演唱 我的朋友在哪里

https://youtu.be/rCFbrJNRUCU

https://youtu.be/emZF34rVkbs

25. 沪剧 燕燕做媒

https://youtu.be/0CeGWEIgoUU

https://youtu.be/rX7Mm9WQO4c

26. 短剧 武松又打虎

https://youtu.be/sXfH31xsm1E

https://youtu.be/Xg7cI4BL9O4

https://youtu.be/BI0Jrt14crA

27. 舞蹈 新年快乐

https://youtu.be/mp2ejAjkIsY

https://youtu.be/-720KOUmAWs

28.表演唱 中国话

https://youtu.be/C3idmmlwLDo

https://youtu.be/Z3G7AnmI_E8

29.舞蹈 新茉莉花

https://youtu.be/I19jzsV9Ucs

https://youtu.be/1s-pQ3TH5bE

30. 合唱 雪绒花/ 橄榄树

https://youtu.be/c7TEk7VrFEw

https://youtu.be/Xz1B9Q-GADc

31. 抖空竹 III Rather Be

https://youtu.be/NF7WjgbUiIA

https://youtu.be/XHcJ3xvT3F8

--- Fangjun Juang

--- 宋光天 蒋方军 张向岗 谢洛 王淇 孔喆