Selva

Mapa interactiu en proves; per a accedir a pantalla completa i a altres mapes de fons premeu el botó [MapHub]

Broll de sa Tanqueta

Municipi.- Selva | Lloc.- sa Tanqueta - Rústic- Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 490932 4400916) | Alçada.- 166 msnm


Entre sa font des Cabanyal i es poble, a l'esquerra surt de baix una marjada, a l'esquerra d'un tirany es troba aquest broll o conjunt de brolls.

És un broll espontani amb diversos ullals escampats i que no més brollen quan plou. S'aigo davalla per una síquia que va per es costat d'una paret fins al torrentó que neix a sa font abans esmentada.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Gener-2012

Font Nova

Municipi.- Selva - Moscari | Lloc.- Sa Bisbal - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 493509 4402066) | Alçada.- 171 msnm

Aquí tenim una font que surt d'un broll natural a gairebé sis metres de fondària i que el llarg dels segles ha anat formant una enorme séquia dins sa terra per sa sortida de s'aigua.

Aquesta gran esquerda o séquia natural té uns setze metres de llargària i va vessant a baix fins a una petita pressa que conforma un abeurador a la seva part de damunt i al mateix temps converteix tota sa séquia amb un gran dipòsit de reserva. Aquí una aixeta i unes mànigues duen s'aigua de cap als punts de consum.

Una font que com moltes ha minvat molt de cabal segurament debut als nombrosos pous que s'han perforat als voltants.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Febrer-2012

Font Vella

Municipi.- Selva | Lloc.- s'Hort de Can Lluc - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Desapareguda | Situació: Google Maps (31 S 491732 4400467) | Alçada.- 153 msnm

Antiga i desapareguda font de sa que tan sols podem aportar ses marques de la seva existència en temps passats.

S'historiador Antoni Ordines comenta en un dels seus nombrosos treballs sobre Selva s'existència d'un ullal dins s'Hort de Can Lluc, hort que no és altre que el que es troba a la dreta de sa carretera de Lluc, entre ses fonts de Valella i de Camarata.

Un espès canyís i unes impenetrables romagueres mos impedeixen l'accés al recinte que sembla s'únic lloc on podia estar aquest ullal; a més es veu sortir una vella canal de pedra tapada de cap a l'esquerra (sud).

També a sa propera marjada de cap avall (llevant) es troba es Camí dels Diumenges on hi ha un important degotís al marge, lloc on segons mos confirmen dos veïnats, el Consell Insular ha hagut de realitzar unes obres al camí per tal d'evitar que ses aigües descontrolades provinents de sa suposada font facin mal bé cada any el camí.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 11/ 2013

Font d'Auxella

Municipi.- Selva | Lloc.- Auxella - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 493005 4401277) | Alçada.- 138 msnm

Aquí trobam una font molt a s'estil d'algunes altres de per aquesta zona.

Així que tenim una font que es troba uns 3 metres per davall des nivell des terreny y que s'accedeix mitjançant una escala de pedra. A baix d'aquesta escala hi ha una petita gruta natural amb un pedrís a la dreta i sa surgència d'aigua al fons de tipus 'cisterna anegada'. A la vora d'es pedrís hi ha un cullerot i una tassa d'alumini per beure.

Un dels graons de més avall té un petit però actiu broll d'aigua que surt d'un costat i que cau per s'escala. Sa porta té una reixa de ferro i a l'esquerra surt una mineta feta de pedra en sec (0,50 x 0,60 m.) que duu s'aigua per baix terra fins a un gran safareig que està a s'altre costat des camí, però ben aferrat a ell. A fora aquest conjunt té un banc o pedrís al nivell del terreny que l'envolta totalment.

Ampliam una mica s'informació amb un tros d'aquest article escrit per Antoni Ordines i Antoni L. Paris sobre "Proposta d'identificació d'antics topònims de Selva", Selva 2005 i que podeu llegir un poc més avall.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Gener-2012

Font de Camarata

Municipi.- Selva | Lloc.- Pla de sa font - Urbà - Públic | Ús.- Consum, rentadores | Tipus.- Font enclotada | Situació: Google Maps (31 S 491837 4400691) | Alçada.- 135 msnm

Ja documentada al Llibre del Repartiment (1.232), la font de Camarata (FONTEM CAMARATAM 'font coberta de volta') està dins el poble, a sa plaça de la Font a sa mateixa carretera de Lluc a la dreta. Es davalla per unes escales de vint-i-tres graons de pedra, que dibuixen un angle recte. Es troba coberta per una volta de mig punt molt alta i ben visible des de l’exterior. L’accés a l'ullal està protegit per una reixa de ferro.

Des de la font de Camarata l’aigua és conduïda a través d’una canal exterior fins a la font de Rentar, on es localitzen els rentadors coberts per una porxada de bigues, canyissada i teules. L’aigua travessa un camí abans d’arribar a la zona empedrada i alimenta un abeurador, des d’on passa als rentadors.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 11-2011

Font de Rentar

Municipi.- Selva | Lloc.- Hort des Missèr - Urbà - Públic | Ús.- Rentadores | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 491931 4400645) | Alçada.- 148 msnm

Canal d'aigua que alimenta una de ses rentadores des poble i que sembla ser una desviació de part des cabal de sa font de Camarata o al manco de sa mateixa vena.

Ses actuals rentadores estan situades a uns 100 metres a sa part de llevant de dita font, just vora s'Hort de Cas Missèr (avui establiment hoteler). Segons documenta n'Antoni Ordines, historiador i gran coneixedor de Selva, al Llibre del Repartiment (1.232) ja es parla des ''molinet de s'Hort de Cas Missèr'' que era alimentat per sa font de Camarata. No seria gens estrany que ses rentadores, que segurament es van construir en segles posteriors, aprofitessin sa mateixa canal d'aigua que es feia servir pel molí. Dit això, ses rentadores no tenen més secrets; un abeurador que recull s'aigo abans d'entrar i creuar sa paret de s'hort per tornar entrar i caure dins ses piques. Avui el recinte està tancat amb unes reixes de ferro per evitar un mal ús del lloc. El recinte fou restaurat l'any 1997 pel Consell Insular.

Malgrat no és una font des d'es punt de vista tècnic, hem classificat aquest element patrimonial baix aquest topònim seguint el criteri del Ajuntament de Selva en aquest document.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 11/ 2013

Font de Son Canta / de ses Piquetes

Municipi.- Selva | Lloc.- Sa Costa Llarga - Rústic - Privat | Ús.- Consum | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 491001 4404374)| Alçada.- 424 msnm

Molts de noltros hem passat més d'una vegada per davant d'aquesta possessió anant a Lluc a peu des de Caimari i que està al final de sa Costa Llarga a la dreta.

Sa font està a uns 132 metres en línia recta en sentit nord-est i es tracta d'una font de mina curta i anegada. Aquesta mina és curta i ampla, ses parets són de pedra seca amb secció parabòlica i sostre de volta que acaba amb lloses planes. Al fons hi ha s'ullal que surt entre unes roques i sa acumula a baix formant un gran dipòsit que a un determinat nivell surt per una canal de pedra enterrada per baix des passadís tipus trinxera que fa d'accés. Al principi d'aquest passadís hi ha un dipòsit (1,60 x 1,40 x 1,0 m.) que per un costat té una canonada de plàstic que és sa que actualment duu s'aigua fins a ses cases.

A sa part de davant hi ha un abeurador (0,80 x 0,30 x 0,30 m.) baix d'un important degotís de calç que encara conserva s'antiga canal de teula àrab que també anava fins a ses cases. Entre ses cases i sa font hi ha un aljub modern fet de bloquets de formigó per emmagatzemar s'aigua.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juny-2012

Font de Son Sastre

Municipi.- Selva | Lloc.- Son Sastre - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 492410 4402928) | Alçada.- 172 msnm

Aquí tenim una font que està a l'esquerra de la carretera que va de Caimari a Binibona i dins d'un terreny privat, a uns 10 metres de sa carretera.

Es tracta d'una font de mina amb sa galeria anegada que està al fons d'un passadís entre marjades d'uns 6 metres de fons. A la dreta de sa boca d'entrada hi ha un abeurador de pedra sense canal que ha d'omplir-se manualment mitjançant poals.

La galeria fa un recorregut amb ''L'' d'uns tres metres en línia recta que acaba amb dos escalons que davallen a una galeria anegada que gira de cap a la dreta amb un recorregut d'uns 2,5 metres més. La cavitat és de pedra natural amb parets verticals i sostre de lloses planes; l'ullal està escampat, penjat, i l'aigua cau lliscant-se per la paret i amb degotissos al fons de la mina.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 11-2011 | Revisat.- 05/ 2018

Font de Valella

Municipi.- Selva | Lloc.- Son Bonet - Urbà - Públic | Ús.- Agrícola i rentadors | Tipus.- Font enclotada | Situació: Google Maps (31 S 491661 4400247) | Alçada.- 148 msnm

A la font està just a l'entrada des poble, a la dreta si venim d'Inca. S’hi accedeix a través d’una escalonada de pedra que davalla fins a la font, coberta per una paret i accessible a través d’una senzilla obertura.

Destaquen les restes de la roda que permetia treure l’aigua; els pedrissos exteriors que delimiten l’escalonada i la volta de la font, construïda amb pedres i argamassa. Els rentadors, situats a un centenar de metres en direcció al poble, romanen avui totalment abandonats. Fa anys que s’hi va edificar un dipòsit de formigó, el que destruí bona part de l’edificació antiga. També existia una canalització antiga entre la font i els rentadors.

Recentment l’entorn de la font s’ha rehabilitat i aprofitat els voltants per fer-hi un parc infantil. Està documentada una escurada de sa font als anys 1837 i 1865.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 11-2011

Font de Na Bernadeta

Municipi.- Selva | Lloc.- Sa Bisbal - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 493328 4402570) | Alçada.- 157 msnm

Dins sa finca de sa Bisbal, al vessant nord dins un ombrívol racó trobarem sa font.

Es tracta d'una font amb una mina curta de prop de dos metres de llargària, feta de pedra en sec i amb coberta de volta. El sòl és de pedra amb una pica encastada en terra i una altra més petita penjada a sa pared on hi ha s'ullal. Fora fa un passadís d'accés en part fet de lloses i part amb pedres que va des d'es camí fins a sa mina.

A l'esquerra hi ha un berenador circular amb un banc i una taula molt ben conservats. Al principi des passadís, al costat des camí d'accés, hi ha una pica de pedra com abeurador per es ramat.

S'aigo d'aquesta font no més servia per abeurar el ramat, el sobrant es perd. Es berenador ens indica que fa temps havia de ser un lloc de reunions familiars i berenades.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Febrer-2012

Font de s'Abeurador

Municipi.- Selva | Lloc.- Ses Voltes - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 491288 4406384) | Alçada.- 471 msnm

Aquí tenim una de les diverses fonts que hi ha en la carretera que va d'Inca a Lluc, sobretot en el seu tram final, abans d'entrar al terme d'Escorca.

Es tracta d'un o varis brolls naturals que surten directament entre unes roques i que mitjançant una canal encastada a una base de ciment i pedra omple una pica-abeurador. Tot això està al mateix costat de sa carretera, a la dreta i als peus d'un petit talús construït a propòsit per consolidar el terreny que aguanta la font i evitar despreniments.

Hi ha nombrosos joncs regats pel sobrant descontrolat que cau a partir de sa piqueta i que testimonien una activitat continuada. Actualment una canonada de plàstic negre surt de la dreta de la pica i es perd vessant a baix sense que li coneguem destí.

Actualització 12/ 2019: Una gran esllavissada provocada segurament per les filtracions de s'aigo d'aquesta fonteta, ha provocat sa construcció d'un enorme talús i sa modificació de sa carretera en aquesta corba, creant inclús un petit aparcament i un mirador ... mirador si però a sa font ni se l'han mirada .... bé, han formigonat el xaragall de desguàs per s'aigo que passa per davant sa fonteta i per sa que cau de sa pica que li dóna nom, encara que mos consta que s'empresa de "Pedra en Sec" que ha fet els treballs sí que va proposar a sa Direcció una restauració de sa canaleta i dels ullals..

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- novembre-2011 | Revisat.- 03/ 2015 | Revisat.- 12/ 2019

Font de s'Era

Municipi.- Selva - Caimari | Lloc.- Els Horts - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 490412 4403349) | Alçada.- 332 msnm

A sa part de llevant de ses cases, a un tros d'oliverar conegut com "s'Era" hi han fet una caseta amb cuina, forn i taules en el que pareix un menjador a part de ses cases per menjar-hi a cel obert. Just davall d'aquesta caseta a sa part de sud-oest hi ha aquest broll natural.

Es tracta d'un broll natural que surt baix d'unes roques i que ha format un xaragall ben important; a pesar que rep aigua també del vessant de dalt mitjançant un altre (o es mateix) xaragall aquest no més duu aigua en temps de pluges, quan en canvi és broll objecte d'estudi brolla tot l'any, inclús els estius més calorosos, segons mos confirma un pagès que fa anys que hi fa feines per sa finca.

No hi ha cap medi d'aprofitament de s'aigua però sa bassa que es forma a sa sortida és prou grossa, còmode i poc fonda per a poder abeurar el ramat que hi ha per aquell redol.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 11-2012

Font de s'Hort

Municipi.- Selva | Lloc.- Es Guix - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mineta

Situació.- Google Maps (31 S 490926 4406515) | Alçada.- 573 msnm

Aquest amagat broll per pocs metres no està dins es terme d'Escorça, ja que està situat dins es sementer de sa finca abandonada d'es Guix. El seu estat d'abandonament es tal que gairebé no es veu sa sortida d'aigua per culpa de sa vegetació que hi ha crescut a la vora, sobretot joncs.

Es tracta d'una mineta d'unes reduïdes dimensions, secció rectangular (uns 0,40 x 0,40 metres de mitjana) i que sa sortida està a baix d'una marjada; s'aigua que hi surt va per una canaleta fins a un petit safareig ben ple de granots i males herbes. Hi ha unes canonades de plàstic per facilitar sa sortida d'aigua pel ramat, segurament en un antic abeurador desaparegut.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 11-2011 | Revisat.- 03/ 2017

Font de s'Hort

Municipi.- Selva | Lloc.- Binibona - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina ? | Situació: Google Maps (31 S 493616 4403765) | Alçada.- 125 msnm

Sortint de Binibona de cap a es Castell, a la dreta abans de creuar es torrent de Sant Miquel trobam aquesta font que com diu el seu nom, rega s'hort de Binibona.

Sa font ha sofert canvis que segons la nostra teoria (a falta de millor raó) hi havia una mineta que es va assecar i es va fer un pou a la recerca de millor cabal. Hi ha restes del que podria ser una antiga mina en el marge de devora es pou amb un tram de pedres que no es corresponen per res amb la reste del marge. El pou nou ha estat reforçat amb sa col·locació d'un tub de ciment (diàmetre 1,0 m.) fins a una profunditat visible d'uns 10 metres i una bomba elèctrica per forçar s'extracció d'aigua.

A uns 12 metres des pou hi ha un safareig amb una canal de teula per desguàs de cap es torrentó i restes d'una canal que li arribava per sa part nord. No sabem si els treballs han tengut èxit i s'explotació és rendible amb s'aigua que hi treuen de sa font amb es nou pou.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 09-2012

Font de s'Hort de Baix

Municipi.- Selva - Caimari | Lloc.- els Horts - Rústic - Privat | Ús.- Seca | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 490310 4403333) | Alçada.- 321 msnm

Una altra d'aquest conjunt de tres fonts de 'els Horts'; aquesta a sa part baixa de sa Font de s'Hort de Dalt i just davall des camí, a sa corba que hi ha abans d'arribar a ses cases.

Segons mos diu un pagès que fa feines per s'hort, aquesta font de mina tenia uns 6 metres de llargària travessant es camí i agafant s'aigua de vora es torrentó la deixava caure dins es safareig de just baix de sa boca.

Sa font es va assecar ja fa bastants d'anys i es va tapar sa boca en pedra seca per què no hi entràs el ramat. El safareig es va cobrir convertint-lo en aljub i tot indica que una canonada per baix terra fa arribar en aquest aljub s'aigua de sa Font de s'Hort de Dalt.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 11-2012

Font de s'Hort de Dalt / des Noguer

Municipi.- Selva - Caimari | Lloc.- Els Horts - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 490147 4403233) | Alçada.- 378 msnm

Una de ses tres fonts (que com diu el seu nom és sa que està més amunt) que hi ha dins aquesta finca; finca que està a sa part de ponent des traïdor Puig de n'Escuder i que també és coneguda com sa Font des Noguer.

És una font que arranca des d'un pou mare de sa que us posam unes imatges antigues (foto -1- i -2-) de fa uns 10 anys i una actual (foto -3-) per veure uns canvis que hi han fet consistents en sa consolidació des pou mitjançant sa col·locació d'un gran tub de ciment prefabricat que va des del coll fins a s'ullal. Una mineta a sa que no s'hi pot accedir, duu s'aigua fins a un aljub que hi ha uns 15 metres vessant avall on la descarrega. A sa part contraria on aboca s'aigua hi ha uns grans degotissos que demostren sa duresa de s'aigua i un sobrant d'aquesta que no s'aprofita.

Aquí mateix hi ha un nínxol amb unes canonades per baixar s'aigua de cap a ses cases i/o els horts; just vora hi ha una piqueta per abeurar el ramat feta amb un còssil.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 11-2012