Campos

Font Santa / de ses Estaques

Municipi.- Campos | Lloc.- es Salobrar - Rústic - Privat | Ús.- Sanitari | Tipus.- Surgència | Situació: Google Maps (31 S 501321 4356061) | Alçada.- 3 msnm

Sa Font Santa es troba a un poc més de 8 km. de Campos en direcció a migjorn per sa carretera que va a sa Colònia de Sant Jordi, en aquest sentit a la dreta.

El fet que aquesta font sigui sa única de Mallorca d'origen termal, amb aigües tebes de reconeguda eficàcia en determinades malalties, ha fet que al llarg de s'història sa font hagi estat coneguda a tot arreu, fins i tot a fora de s'illa. Això també ha provocat nombrosos estudis mèdics i científics sobre sa composició química i orgànica de ses aigües, sense quedar fora es tema religiós que també es va fer notar.

Aquí intentarem sintetitzar sa part hídrica i històrica sense tocar els comentats abans que ja hi ha prou estudis (alguns ben antics) a l'abast de qui li puguin interessar.

És l'any 1395 quan trobam sa primera documentació que parla de sa ''Font Santa'' en un permís sol·licitat per ses autoritats; 10 anys més tard ja hi havia una petita capella-oratori. Durant 1516 es construeixen un estable i uns estudis vora sa capella per pernoctar en l'incipient balneari. Entre 1571 a 1573 els jurats de Campos van reconstruir l'església, van posar en condicions els banys i van construir s'aljub. Hi havia un menjador amb una petita cuina, dues habitacions i un bany molt senzill; al costat hi havia un pati amb sa sortida d'aigo teba (sa Font Santa primitiva) y dues banyeres pels malalts, conegudes com a ses ''piques des ronyosos''.

En realitat, al lloc hi havia dues basses naturals d'aigo, sa famosa Font Santa que tothom emprava, petita de només que d'uns 2 o 3 metres de diàmetre i un altre més gran (uns 30 metres de diàmetre en temps de pluges) i situada a uns 25 metres de cap a ponent, coneguda com a sa ''Bassa de ses Estaques''. L'any 1800 un metge militar (Dr. Nieto Samaniego) que estudiava es sistema, va notar que es broll que sortia per sa ''Bassa de ses Estaques'' era de més cabalós i amb major temperatura.

En aquest moment es va abandonar l'antic pou (l'original Font Santa) i tots els malalts passaren a ser tractats a sa Bassa de ses Estaques, que com era de major dimensió, hi feren una espècia de ''bóta'' (d'uns 2 metres de diàmetre) amb barres de fusta sense ajuntar, espai on els malalts estaven el temps que pertocava. Malgrat que sa font no era sa mateixa, es va mantenir es nom de Font Santa per esser més conegut i consolidat per la ciutadania, però en realitat és sa Font de ses Estaques. L'any 1830 es projectà sa construcció des nou edifici per allotjar els malalts que fou inaugurat el 1845; s'antic ''estudi'' va quedar per atenció dels més pobres.

En resum, una captació d'aigo aprofitada des de temps immemorials per ses seves propietats curatives a causa d'una composició química determinada i una temperatura més alta de l'habitual.

Després de nombrosos canvis de mans, avui en dia sa Font Santa és un modern establiment hoteler que conserva sa finalitat sanitària del lloc mantingut després de molts segles.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Febrer 2018

s'Aigo Dolça

Municipi.- Campos | Lloc.- Sa Ràpita - Rústic - Privat | Ús.- No | Tipus.- Broll ?

Situació: Google Maps (31 S 496027 4357026) | Alçada.- 1 msnm (Dades suposades)

Antiga i desapareguda fonteta situada entre sa torre de Son Durí (1595) i els escars de Can Cormet, espai avui ocupat per ses instal·lacions des club Nàutic de sa Ràpita.

Era un broll que sortia arran de la mar i que era aprofitat pels pescadors de sa contrada. L'any 1973 es va col·locar sa ''primera pedra'' des Club; l'any 1977 s'inicien ses obres dels edificis socials i el 1981 s'inauguraren aquests per seguir fins al 1990 amb ses altres obres des port esportiu.

S'única informació fiable sobre aquesta surgència la trobam al Mapa General de Mallorca que la situa al lloc a dalt descrit.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Gener 2018