Lloret de Vistalegre

Font Figuera

Municipi.- Lloret de Vistalegre | Lloc.- Molí den Nina - Pùblic | Ús.- Agrícola | Tipus.- Pou | Situació: Google Maps (31 S 498209 4384122) | Alçada.- 142 msnm

Pou situat al camí Vell d'Algaida, just davant des Molí den Nina, a un poc més d'un kilómetre des centre des poble en direcció migjorn.

Es tracta d'un pou d'uns 3 metres de fondària fet de pedra en sec, un diàmetre d'1,50 metres amb tres forats per treure aigua; un és s'accés a peu pla protegit amb una reixa de ferro, un lateral a 1 metre des nivell des sòl i una altra en el sostre, aquests dos sense cap protecció.

El pou es troba a un cantó d'una placeta empedrada per ús públic de superfície triangular amb uns 130 m2, amb diverses piques per rentar, bancs per asseure i un berenador, tot de pedra.

Hi ha uns 10 pous a Lloret de Vistalegre i aquest sembla el que tenia es nivell d'aigua més alt, fins al punt que segons ses marques de sa pedra, havia d'estar sovint ple fins a dalt de tot, facilitant així la seva recollida (d'aquí el nom de font); fins i tot no descartam que en temps passats, aquesta aigua fos conduïda mitjançant alguna mena de canal fins a algun hort proper. Dins el pou, davall sa reixa i a un costat, es veu el que podria ser un antic albelló de desguàs que aniria fins a sa carretera.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Octubre 2017

Font den Pere

Municipi.- Lloret de Vistalegre | Lloc.- Rota den Palerm - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Pou | Situació: Google Maps (31S 500789 4384211) | Alçada.- 186 mcda

Font situada a sa part alta de sa Rota den Palerm, entre es puig de ses Algorfes (233 m.) i es puig de Son Virgo (196 m.) i a tan sols un parell de metres de sa partió amb Sant Joan.

Es tracta d'un antic pou de vena, envoltat exteriorment d'una estructura tronco-cònica tancada amb parets de marge i que allotja a sa part central es pou. Pou de secció el·líptica (3 x 1 metre) i uns 11 metres de fondària, fet de pedra seca i que segurament als seus inicis, era emprada una sínia com a mitjà per treure aigua.

A un lateral i a uns 3,40 m. per davall de sa boca superior, hi ha un accés horitzontal mitjançant una mina, feta també de pedra, secció apuntada (0,65 x 1,80 m.) que dóna directament al pou i separat d'ell amb un paretó d'uns 0,70 metres d'altura. És possible que aquesta mina fora un desguàs d'aigua en temps de fortes avingudes i la consegüent pujada del nivell d'aigua.

Actualment s'aigua es treu amb una petita canonada de plàstic per efecte 'sifó' sense cap consum elèctric, ja que en estar els horts molt per davall des nivell d'aigua, aquesta surt per si sola; també ajuda el fet que al fons des pou, sempre hi ha aigua a sa vena.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Abril 2018