Porreres

Font de Cals Moreis

Municipi.- Porreres | Lloc.- Cals Moreis - Rústic - Públic | Ús.- Ramader | Tipus.- Pou albellonat | Situació: Google Maps (31 S 499461 4370939) | Alçada.- 159 msnm

Font situada al vessant sud-oest de sa Roca Roja (243 m.) a uns 480 metres del seu cim. Està en un camí que és una travessera cap a nord des Camí dels Moreis, a uns 260 metres de s'encreuament d'ambdós camins.

Es tracta d'un pou de vena de possible origen islàmic, fet de pedra seca amb uns 2,5 metres de fondària i quasi un metre de diàmetre irregular. Té un coll molt curt, només de 0,30 metres i una reixa metàl·lica assegura sa caiguda d'animals o persones.

A uns 0,80 metres del fons, comença un albelló d'uns 2 metres de llarg que acaba a una síquia a cel obert que recorre uns 40 metres vessant avall fins a arribar a ses tres piques de pedra que hi ha al costat des camí i que servien per abeurar el ramat i/o el bestiar. Ses tres piques tenen forma rectangular, són diferents ses tres i mesuren 1,0 x 0,40 metres de mitjana. Es sobrant cau a una bassa natural i travessa es camí per un albelló sovint embossat.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 11/ 2017

Font de Banyeres

Municipi.- Porreres | Lloc.- Banyeres - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Pou albellonat | Situació: Google Maps (31 S 499985 4376090) | Alçada.- 149 msnm

Font situada a uns 160 metres des camí de Banyeres, antic camí de Montuïri, a s'altre costat de ses cases homònimes i molt a prop de ses antigues vies de tren.

Es tracta d'una font tipus 'pou albellonat' situada just a sa capçalera de sa 'Síquia de Banyeres' (més avall es converteix amb sa 'síquia des Pla'), una canal artificial de possible origen islàmic de 6,6 quilòmetres de llarg i que envolta es poble alimentant nombrosos horts, inclús un molí fariner. Sa canal està construïda en pedra seca facilitat també nombroses entrades d'aigua per elles (alguns trams s'han reconstruït de formigó), ja que sa síquia és un seguit d'entrades d'aigo i d'aprofitaments en tot el seu recorregut, fins i tot s'ha convertit amb efectiva línia de partió entre propietats.

Sa situació d'aquesta font queda clarament reflectida al M.G.M. den Mascaró Pasarius, no tant a s'actual Catàleg de Bens Patrimonials de Porreres, on situen sa font de Banyeres ''prop des Pou de Banyeres'' i aquest el situen en una parcel·la a uns 500 metres des cementeri, però sa georeferenciació aportada està prop de ses cases de Banyeres, bastant lluny (600 m.) de dita parcel·la; tampoc ses fonts orals consultades ens han sabut confirmar sa situació.

En resum, una font de capçalera que neix d'un pou albellonat (avui ple de terra) amb un llarg recorregut a manera de síquia, amb un seguit d'aprofitaments i aportacions d'aigo al llarg des voltants des poble.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Gener 2018

Font dels Avencs

Municipi.- Porreres | Lloc.- Sa Bastiba - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Desconegut | Situació: Google Maps (31 S 498431 4373524) | Alçada.- 214 msnm

Font documentada al Mapa General de Mallorca situada entre es puig des Avencs (279 m.) i ses cases de sa Bastida.

Dos exemplars consultats des citat M.G.M. no coincideixen en la situació de sa possible font, ja que en un la marca al costat des camí i s'altra a uns 50 metres vessant amunt (és sabut que el sr. Mascaró Pasarius va va fer algunes còpies manuals de la citada obra). Per altra banda, un caçador que afirma trescar per sa contrada des de fa 40 anys ens assegura que no hi ha cap font ni res que ho sembli.

En dues visites a sa zona tampoc noltros hem vist cap font; només una caseta al costat des camí que va a ses cases de sa Bastida de Baix amb mànigues de sortida d'aigua i altres elements que ens demostren que allà hi pot haver un pou o alguna surgència d'aigua (imatge -1-) i pujant per un camí de cap al cim des Avencs, hi ha un sondeig amb un aljub modern (imatge -2-) però que no presenta activitat aparent.

Amb sa fiabilitat de l'il·lustre Mascaró Pasarius que afirma haver-hi una font als anys 50 des segle passat i amb sa seguretat que es caçador la coneixeria si existís, consideram que lo més probable és que estigués al costat o dins de sa caseta des camí i que ara té una o unes bombes. Davant aquests fets i per part nostra la classificam dins aquest catàleg com a desapareguda, a falta de millor informació.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Gener 2018