Binissalem

Font de Ca Na Marca

Municipi.- Binissalem | Lloc.- Ca na Marca - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 485661 4394741) | Alçada.- 191 msnm

Passat Ca n'Arabí i vora s'encreuament dels camins de Can Pere Antoni i des Dometos hi ha aquesta font, dins sa propietat que li dóna nom.

No hem pogut parlar amb l'amo però mos ha fet arribar el fet que de petit ell hi entrava sovint per jugar; diu que és molt llarga i que ell mai va arribar al fons i això que diu que si va fer ben endins; per ell diu que arriba fins al terme d'Alaró.

Sa mina es de petites dimensions, 0,50 x 0,70 metres de secció rectangular, està feta de pedra seca als costats i el sostre de lloses planes; no podem aportar la seva llargària total per ses dificultats d'accés abans comentats.

A fora hi ha un aljub soterrat amb un pou per treure aigo; s'aljub té uns 5 x 3 x 2 metres amb coberta de volta. Vora a la dreta hi ha restes d'un abeurador fet de pedres de marès. De cap a l'esquerra hi ha restes d'una vella canal de pedra que creua el camí des Dometos i baixa en direcció sud sense que puguem aportar el seu destí. A prop hi ha restes d'una piqueta al costat des mateix camí.

Font seca i fora de tota utilitat però que conserva els testimonis d'una activitat en temps passats.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 11/ 2013

Font de Can Lluc / de la Ramona

Municipi.- Binissalem | Lloc.- Can Pere Antoni - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 486002 4395651) | Alçada.- 241 msnm

A uns 220 metres després de ses cases de Can Pere Antoni i a uns 120 de la seva font hi ha aquesta antiga mina de carbó coneguda com ''La Ramona'' que ben segur en la seva construcció es toparen amb una important vena d'aigua; el carbó es va acabar o va deixar de ser rendible, però s'aigua que hi surt avui encara s'aprofita.

Es tracta d'una mina d'uns 200 metres de llarg a sa qual tan sols hem pogut accedir fins a uns 150 metres on nombrosos enderrocs ens fan abandonar per seguretat. Sa mina és ampla i de variable secció (1,0 x 1,90 m.) on els primers 10 estan paredats i la reste és de roca i pedra natural de diferents tipus. A la dreta hidràulica hi ha una canal (avui amb una canonada de plàstic) per treure s'aigua fins a l'exterior, on acaba dins un aljub (8 x 4 m) situat vora l'entrada de la finca, a uns 50 metres de sa boca de sa mina.

L'amo de sa finca, en Lluc a qui agraïm la seva ajuda, ens comenta que quan era al·lot hi havia unes vies de ferro i una carrereta que treia el carbó i que el posaven damunt un carro. S'aigua que sortia era molt més abundant que ara i abastia de sobres els dos safaretjos de sa possessió de Can Pere Antoni. Està documentat que entre els anys 1936 i 1938 es tragueren unes 2.500 tones de carbó de l'interior de ''La Ramona''.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juliol 2014

Font de Can Pere Antoni

Municipi.- Binissalem | Lloc.- Can Pere Antoni - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Gruta | Situació: Google Maps (31 S 485903 4395596) | Alçada.- 240 msnm

Font de gruta que és troba a sa part nord de ses cases de Can Pere Antoni, a l'esquerra des camí, tan sols a uns 100 metres passat aquelles.

Sa font es troba al final d'un passadís d'uns 18 metres amb paret de pedra seca a cada costat. Sa gruta està construïda de pedra seca amb coberta de volta i ja té un tros esbaldregat a s'entrada. Hi ha un berenador compost de banc per seure i taula de pedra (rompuda) a la dreta; a l'esquerra un altre banc i dues piques de rentar.

Al fons i darrere un portell (0,80 x 1,40 m.) hi ha un dipòsit de pedra referit de ciment de forma ovalada irregular amb una profunditat d'uns 2 metres, actualment ben ple de fang; de cap a l'esquerra hi comença una petita galeria de sa que no podem aportar dimensions per no haver pogut entrar per sa gran quantitat de fang.

Des d'es dipòsit surt una canal de pedra que passa per davall sa gruta, des passadís i des camí per acabar caient dins un safareig (10 x 3 m.) de dos cossos, des d'on s'enviava als diferents consums.

Un veïnat que mos ha ajudat a localitzar sa font, mos ha comentat que fa temps dins sa font hi havia una estàtua de la Mare de Déu i que avui, com es pot veure a ses imatges, ha desaparegut.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 11/ 2013

Sa Font Ufana

Municipi.- Binissalem | Lloc.- Sa Font - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Ufana

Situació: Google Maps (31 S 489209 4393723) | Alçada.- 115 msnm

Sa Font Ufana, ja recollida al M.G.M. den Mascaró Pasarius i catalogada per s'Ajuntament de Binissalem està formada per diversos pous que brollen com totes ses ufanes en èpoques de pluges abundoses, fet pel qual les aigües surten a sa superfície amb força i d'aquí eren aprofitades amb finalitats normalment agrícoles.

Aquí en realitat hi ha dues surgències diferents i prou importants en el seu temps, ja que el que és avui estan fora d'ús i en estat d'abandó. El conjunt que està més de cap a llevant està format per una antiga sínia, un safareig, un pou que sembla més modern i una xarxa de canals de pedra per la distribució de l'aigua; aquestes dades han estat recollides del Catàleg de Béns Patrimonials de Binissalem, ja que no mos ha estat possible accedir-hi.

Aquí tan sols estudiarem el conjunt que està més prop des Camí de sa Font Ufana, just al costat de sa moderna autopista de Palma a Inca. Tenim un espectacular pou de secció rectangular construït amb pedres de marès (3,30 x 3 x 0,40 m. de coll) i una profunditat d'uns 12 metres. Avui un gran dipòsit de ferro de ses mateixes dimensions que sa boca del pou fa impossible agafar més dades. També hi ha restes d'un motor elèctric.

A la dreta hi ha un caramull de peces de pedra en forma de 'U' que clarament pertanyen a s'antiga canal que des d'aquí i en direcció a sud-est, creuant el que avui és s'autopista de Palma a Inca i regava nombrosos horts de sa zona mitjançant una llarga síquia que, en alguns trams estava empedrada i que arribava fins a un molí fariner (avui desaparegut) a un poc més d'un quilòmetre de distància.

Agraïm ses informacions rebudes den Joan de Can Ganxo que hi ha passat tota sa vida per aquell redol.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Novembre 2013