Ariany

Font de Son Guillot

Municipi.- Ariany | Lloc.- Son Guillot - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 512179 4390194) | Alçada.- 95 msnm


La Font de Son Guillot se troba dins un gran clot a la base d'un turó, vora el camí que du a la possessió del mateix nom. Està formada per una cova excavada a la roca i sense paredar a dins de la qual s'hi forma una bassa amb l'aigua que degota del sostre.

Just a la sortida d'aquesta cova s'acumula una gran quantitat de blocs caiguts del sostre i després d'aquests blocs encara se poden observar algunes restes del safareig que rebia l'aigua, ara en molt mal estat. Des d'aquest safareig l'aigua surt per una mina de marès que arriba a un altre safareig des d'on ja se podia regar. Aquesta mina també se troba en mal estat, s'hi observen esbaldrecs i l'únic pou d'aireig quasi ha desaparegut.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Febrer - 2012