Esporles

Mapa interactiu en proves; per a accedir a pantalla completa i a altres mapes de fons premeu el botó [MapHub]

Abeurador de sa Rectoria

Municipi.- Esporles | Lloc.- Rectoria - Urbà - Públic | Ús.- Abeurador | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 463725 4391147) | Alçada.- 192 msnm

Volem deixar clar que aquest element no és una font, és una prolongació, un braç de la font de Dalt (Son Trias) des d'on arriben les seves aigües després de recórrer uns 750 metres mitjançant una antiga canal de pedra.

Sa rectoria d'Esporles està documentada ja al segle XIV però tal com es veu a l'escut que hi ha damunt s'entrada a sa clastra, hi feren importants obres a l'any 1.920. Vegeu imatge al final de sa galeria

Aquest element etnològic consisteix amb un abeurador construït a sa part baixa d'una carrera elevada amb una àrea de pèrgoles i pilars que conformen un conjunt emparrat. Sa pica de s'abeurador està encastada a sa paret que dóna a sa carretera conformant una fornícula amb un arc superior de volta rebaixada. Sa pica rep aigua de sa canal abans citada per l'esquerra en un racó farcit de falzies, com es correspon a un lloc humit i ombrívol. Un abeurador molt apreciat en temps passats per ses bísties abans de començar el llarg camí de cap a Banyalbufar o Valldemossa.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Gener 2014

Abeurador des Rafal

Municipi.- Esporles | Lloc.- Sa Granja - Rústic - Públic | Ús.- Consum | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 462855 4391131) | Alçada.- 243 msnm

Abeurador, pica que es troba a uns 170 metres per davall de sa font des Rafal, al marge del costat esquerre de sa carretera que va d'Esporles a Banyalbufar.

En realitat és un braç, una prolongació d'una altra font construït per apropar i facilitar el consum d'una aigo tan bona com era i és sa de sa emblemàtica font des Rafal. Actualment tan sols raja esporàdicament i quan ho fa és en realitat tota sa paret que brolla aigo sense control i per diversos punts, segurament per estar rompuda sa canalització.

Aclarit el fet que no és una font natural, l'incloem dins aquest catàleg pel seu valor testimonial, ja que durant anys moltes persones feien cola per collir-ne aigo.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Gener -2016

Font Figuera / de sa Figuera

Municipi.- Esporles | Lloc.- Sa Casa Nova - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 462985 4389287) | Alçada.- 347 msnm

Es tracta d'una font que ja fa temps que no dóna aigua, està ben eixuta. Es troba dins sa finca de sa Casa Nova, a la seva part nord, davall unes marjades.

Sa surgència està allotjada dins una porxada coberta de teula i parets de pedra i fang amb un pedrís que l'envolta per dins. Sa mineta és natural i aparentment no té més que un metre de llarg, deixa caure s'aigua a una piqueta feta de pedra i des d'aquesta va per baix terra per una canal fins a uns rentadors que hi ha una marjada més avall. Damunt es rentadors hi ha una piqueta petita que sembla que servia per desviar s'aigua de cap aquests o de cap el safareig, safareig que té dos cossos, un que pertany a sa Casa Nova i s'altre a Son Poquet.

Damunt sa boca de sa mineta hi ha unes inscripcions molt gastades fetes amb pedres encastades damunt ciment que mostren un any que sembla ser 1668 (sa dubte és si és 8) i una inscripció de 'IHS' de caràcter religiós. Agraïm des d'aquí als propietaris de sa Casa Nova que ens deixassin entrar per veure sa font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Agost-2012

Font Llarga

Municipi.- Esporles | Lloc.- Es Verger - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 462682 4388576) | Alçada.- 382 msnm

A sa part nord de sa finca homònima hi ha aquesta font, molt coneguda a sa zona, ja que a part de donar aigua tot l'any per consum, alimentava fins fa poques dècades un molí per fer electricitat, molí amb el cup ben visible des de sa carretera d'Es Verger (Camí de Sobremunt) però ja en estat de total abandó.

No hem localitzat sa mina de captació, ja que sembla que aboca directament dins el safareig (avui cobert de bloquets de formigó) en el que pensam és una estructura per protegir sa valuosa surgència a la vegada que es crea un dipòsit de reserva d'aigua. Una artesanal canal de pedra duu s'aigua a prop de ses cases per davall d'un marge on hi ha una piqueta i una canonada de plàstic que va de cap a ses Cases de sa Font Llarga. Sa canal segueix i creua sa carretera de Sobremunt per davall de s'asfalt per arribar es cap d'uns 160 metres des de sa sortida de s'aigua a un altre safareig (20 x 8 m.) que era sa reserva d'aigua per es molí; a uns 20 metres des safareig hi ha les restes des molí.

El molí consta documentat a finals del segle XVIII i el cup té un desnivell de 8 metres; sa maquinària i els altres elements d'un molí hidràulic han desaparegut.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Agost-2012

Font Major / de la Granja / de Superna

Municipi.- Esporles | Lloc.- La Granja - Rústic - Privat | Ús.- Consum | Tipus.- Desconegut | Situació: Google Maps (31 S 461685 4390686) | Alçada.- 286 msnm

Coneguda també com a sa font de Superna i anomenada pels monjos del Cister com 'Fontis Dei' (font de Déu) ha estat des de sempre una de ses fonts més important de Mallorca. Si voleu entrar en detalls tècnics i històrics, us recomanem el llibre escrit per n'Antoni Gorries i en Ricard Terrades 'La font Major de la Granja i la font den Baster: dues fonts, la mateixa aigua'.

Sa font recull tota s'aigua de pluja filtrada que cau a la vall de Superna i als voltants. S'ullal es troba a uns 650 metres de La Granja de cap a ponent, a la dreta des torrent de Sant Pere, protegit de ses torrentades amb una estructura de formigó (1557) i amb les mesures de protecció que tot lloc de producció d'aigua per es consum necessita tenir.

D'aquesta armadura que protegeix s'ullal surt una gran séquia tipus trinxera de 25 metres de llargària entre dues parets (marges) fetes de pedra en sec, separades entre elles un poc més de 3 metres i una alçada de quasi 2 metres. A n'aquest punt, ses aigües creuen el torrent per davall mitjançant una mina d'uns 15 metres de llarg i una secció de 0,90 x 0,40 metres reforçada de formigó a sa part exterior i que conforma una lleugera cascada de devers un metre d'alçada.

Una vegada creuat es torrent sa mina es converteix en séquia de ses mateixes mides i va en sentit a llevant fins a can Mavi (330 metres) on hi havia dos molins, els primers d'una llarga llista d'elements mecànics i arquitectònics per s'aprofitament de s'aigua fins a arribar a formar el conjunt hidràulic més important mai habilitat a Mallorca i que arribava fins a Palma. Vegeu també sa 'Font den Baster'.

L'any 1991 es va col·locar una canonada de fibrociment de 30 cm. de diàmetre que fa tot el recorregut que antigament feia sa canal en es tros de la Granja, a sa major part des recorregut per dins i a alguns per fora. Sa séquia també es va cobrir amb lloses.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Abril-2012

Font Nova -Sobremunt-

Municipi.- Esporles | Lloc.- Sobremunt - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat | Situació.- Google Maps (31 S 461880 4387370) | Alçada.- 538 msnm

Passada la urbanització 'es Verger' hi ha aquesta finca que a adoptat en nom de sa font, font que està situada a uns 20 metres per sa part de llevant de ses cases.

Es tracta d'una font de mina amb una galeria de secció parabòlica (0,65 x 1,30 m.) feta de pedra en sec amb una llargària de 20 metres. Al final de sa galeria hi ha un pou de ventilació també fet de pedra en sec, secció circular i una fondària d'uns 5 metres.

En aquest punt hi comença una mineta de cap a l'esquerra de secció semblant i una llargària d'uns 3 metres; al final hi ha un ullal a terra i una altra a uns 0,60 m. de terra dins una endinsada de sa mina.

Actualment quasi no brolla mai, però antigament donava un gran cabal d'aigua. Aquesta aigua baixava ara per un albelló que hi ha a uns 4 metres de sa boca de sa mina fins a sa propera marjada, passant per davall des camí i per acabar dins una altra finca, ca Na Lluïsa, avui segregada però que abans tota sa contrada era ''sa Font Nova''.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 05-2011 | Revisat.- 08- 2014 | 09/ 2018

Font Nova -Son Ferrà-

Municipi.- Esporles | Lloc.- Son Ferrà - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 463007 4389688) | Alçada.- 388 msnm


Petita mina construïda amb pedra seca situada en una marjada del bosc de Son Ferrà. Les dimensions de l'entrada són d'uns 0,80 x 0,40 m. però la profunditat no l'hem pogut determinar perquè no és possible l'accés.

Des de la seva boca surt una canonada circular de ciment d'uns 12 cm. de diàmetre (avui destruïda en molts trams) que va per l'aresta superior de la marjada i arriba fins a l'enorme aljub de la possessió de Son Ferrà. Avui aquesta canonada no s'utilitza i ni hi ha una de nova de plàstic que va fins al safareig de sa font de s'Hort de Son Ferrà.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 06-2011 : Revisat.- 05/ 2012

Font Nova -Son Trias-

Municipi.- Esporles | Lloc.- Son Tries - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 463142 4390724) | Alçada.- 303 msnm

L'Ajuntament al seu "Catàleg de camins públics" (fodesma) es refereix a una font que hi ha en el camí que enllaça 'Son Tries' amb el camí de pujada a Maristel-la pel Castellet; la cita com 'font nova de Son Tries' i fou construïda l’any 1937.

La situació d'aquesta mina s'ajusta en les seves coordenades a la descripció del citat catàleg, per la qual cosa a l'espera de millors opinions la inscrivim sota aquesta denominació. És una mina abandonada, seca i en estat ruïnós, la seva coberta és triangular en forma de 'V' invertida a força de lloses inclinades; les parets porten les lloses verticals. No hem pogut avaluar la profunditat.

Octubre 2013.- Actualitzam amb noves imatges; es veu clarament una esbaldregada al principi de sa mina, importants esquerdes avisen de properes esbaldregades que segurament l'acabaran de destruir.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.-WGS84 | Creat.- 06-2011 - Act.- 10/2013

Font Salada

Municipi.- Esporles | Lloc.- Son Mas - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 463999 4389549) | Alçada.- 259 msnm

A uns 60 metres a migjorn dels imponents safaretjos (32 x 18 m. i 12 x 9 m.) de Son Mas i la seva emblemàtica font de Son Mas, a uns 360 metres a ponent de ses cases, just al costat dret des camí que va de cap a Son Ferrà hi ha aquesta fonteta, petita però intensa.

Es tracta d'un broll a qui li han fet unes proteccions de pedra i una teula per facilitar sa sortida de s'aigua però d'una manera poc efectiva, ja que es perd aigua que s'estanca al camí.

Antigament el recorregut de s'aigua fins al safareig es feia mitjançant una canal de teula adossada a sa marjada inferior al broll: avui el recorregut és el mateix però es fa amb una petita mànega de plàstic.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Abril 2014

Font de Ca Na Lluïsa

Municipi.- Esporles | Lloc.- Es Verger - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Mina | Situació.- Google Maps (31 S 461836 4386965) | Alçada.- 507 msnm

Aquesta finca en té dues de fonts i aquesta es sa que està més al migjorn. És una mina que segons sa madona no en saben sa llargària però ben a prop, a uns 10 metres hi ha un pou que segurament coincideix amb s'ullal d'aquesta mina.

S'aigo que en surt s'aprofitava per es bestiar i per regar algun conreu proper; es sobrant va a un torrent que ve de sa Font Nova i de s'altra font d'aquesta mateixa finca i acaba vessant als penya-segats.

Agraïm a sa madona de sa finca ses facilitats donades.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM)| Datum.- WGS84 | Creat.- 05-2011 : Revisat.- 11/2012

Font de Can Mavi

Municipi.- Esporles | Lloc.- la Granja - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 461791 4390777) | Alçada.- 284 msnm

Una desconeguda font que trobàrem mentre seguíem el recorregut de ses diferents canals que hi ha entre sa Font Major i ses cases de Can Mavi. Per això mateix volem deixar clar que el topònim baix el que l'hem registrat no té cap fonament documental ni referències històriques, només és a efectes de classificació dins aquesta web.

Es tracta d'un broll natural que surt davall d'una roca que hi ha a sa vorera des torrent, just en es costat d'un antic pont (aqüeducte) esfondrat segurament per una torrentada. Precisament en previsió de torrentades sa surgència està tancada per una caseta de paret de lloses amb una obertura per accedir-hi i netejar-la. A s'interior el que no és roca està farcit de pedra en sec. En el costat dret mirant de sa part de sa finestra surt una canal de pedra (0,40 x 0,40 m.) pràcticament desapareguda en el primer tram que és la que està més prop des torrent. Després a mesura que se separa del llit des torrent ja està en millor estat però inservible.

Aquesta aigua s'emprava per regar unes terrasses que hi ha a sa part sud-oest de ses cases, lloc on coincideix amb sa canal que ve d'una petita resclosa que hi ha a la vora i que va a sa part nord-est de ses cases, a part de sa canal que ve de sa Font Major i que va per sa part alta, vora sa carretera.

Hem fet un s'esquema per explicar aquest sistema de canals a sa part alta de sa Granja - Can Mavi i que podeu veure al inici de sa galeria.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Abril-2012

Font de Miralles

Municipi.- Esporles | Lloc.- Canet - Rústic - Privat | Ús.- Seca | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 465904 4390696) | Alçada.- 117 msnm

Conjunt hídric format per dos sistemes independents i molt ben diferenciats pel pas del temps.

El primer i més antic sistema consta d'una font de mina situada baix es camí des Pinar de Canet, al costat des torrent que transcorre en paral·lel i a uns 300 metres al nord de ses cases de Miralles.

Es tracta d'una mina feta de pedra en sec d'uns 5 metres de llargària descrivint una lleugera corba a dretes; la secció és parabòlica (0,60 x 1,0 metres) amb una canal a terra. Sa boca de sa mina és de perfil triangular i feta de lloses. Una antiga canonada de ciment arranca just davall de sa boca, passa per un albelló i creua el torrent per davall d'un petit salt (i que segurament abans hi havia una resclosa) per continuar de cap als safaretjos (en concret al més petit de 8,5 x 7 metres i en estat ruïnós) per una espectacular trinxera en el seu inici i per una canal de pedra a continuació.

S'altre sistema, més modern i actiu avui en dia, comença a un sondeig situat molt a prop de sa mina, a s'altra costat des camí i des del qual comença una canonada de ciment que creua es camí per davall s'asfalt, després creua el torrent penjada en l'aire i després segueix per dins sa garriga per damunt una marjada fins a arribar al safareig més modern i més gran (19 x 19 metres) situats (els dos) a uns 200 metres al sud de sa font i a uns 100 al nord de ses cases de Miralles.

El sistema antic de mina, canals i safareig petit està totalment abandonat i fa temps que no dóna aigua mentre que el sondeig modern és el que actualment subministra aigua a ses cases i d'altres consums de sa finca. A sa darrera imatge es veu un punt on coincideixen els dos sistemes.

Agraïm a en Guillem Ramis sa informació per sa localització de sa font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Setembre 2014

Na Freda

Municipi.- Esporles | Lloc.- Son Cabaspre - Rústic - Privat | Ús.- Seca | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 465029 4392755) | Alçada.- 388 msnm

Fontinyol que es troba a uns 250 metres de cap a migjorn de sa possessió de Son Cabaspre, a prop des GR-221 que va d'Esporles a Valldemossa.

Es tracta d'una mineta que ja fa uns anys que es va assecar completament però que era coneguda a sa zona per abundosa quasi tot l'any. És una mineta molt petita (0,20 x 0,20 m.) de secció irregular i de sa que no podem aportar sa llargària, però que creiem que està damunt uns 5 o 6 metres. S'aigo descarregava directament dins un abeurador de pedra a sa base de sa marjada on hi ha sa mateixa mineta. Hi ha els restes d'una teula per tal que s'aigo no regalimés per sa paret i a la dreta de s'abeurador hi ha una petita canal de desguàs.

Agraïm a l'amo en Miquel Morro de Son Cabaspre que l'ens hagi mostrat.

Coordenades.- graus decimals i (UTM) | datum.- WGS84 | Creat.- Octubre-2013

Font de Na Servera

Municipi.- Esporles | Lloc.- Son Cabaspre - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 464369 4392168) | Alçada.- 334 msnm

Antiga, seca i enfonsada font situada a sa part alta de sa finca ''Na Servera'', finca situada a sa part de llevant de Son Dameto, a la dreta des camí de Son Cabaspre.

Es tracta d'una antiga font de mina amb una galeria construïda clarament a cel obert però que no podem aportar la seva llargària total pel fet que a partir del 5 metres de sa boca d'entrada, sa galeria es troba totalment enfonsada. Sa boca d'accés es conserva en un excel·lent estat i mostra un treball de gran qualitat; permet veure un tram de mina feta de pedra en sec i secció parabòlica (0,65 x 1,20 m.), després ja com s'ha dit, sa galeria està totalment enfonsada.

Tampoc s'observa cap abeurador ni restes de canal pel qual tampoc podem assegurar la utilitat donada a sa font quan rajava aigua. Agraïm a Martí Morro de Son Dameto l'avís de la seva existència i a la propietat de sa finca ses facilitats per accedir-hi.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 12-2015

Na Sureda

Municipi.- Esporles | Lloc.- Na Sureda - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Gruta

Situació: Google Maps (31 S 467445 4389198) | Alçada.- 214 msnm

Important font que hi ha a sa part sud-oest de ses cases de Canet, a uns 600 metres, on es feia servir per moure es molí. Avui sa font es troba dins terrenys de ''Na Sureda'' on hi ha referències d'un altre molí al segle XVII. Sa finca de ''Na Sureda'' ben segur que antigament formava part de ses possessions de Canet.

Sa font es troba al final d'un passadís d'uns 30 metres de llargària amb parets de marge a cada costat i pràcticament tot està ple de terra arrossegada per s'escorrentia de tal manera que es fa difícil arribar fins a sa font que està al fons. Es tracta d'una font tipus gruta dins una estructura feta de pedra i coberta de volta d'uns 6 x 4 metres de superfície i uns 3 metres d'altura en el seu estat primitiu. Al final de sa coberta hi ha una bassa amb nombrosos degotissos en record d'una important activitat i que avui ja és tan sols testimonial amb un poc d'aigua que hi ha a sa bassa.

Des de sa bassa i comença una magnífica mina de desguàs de 50 metres de llargària feta de pedra en sec amb un treball d'excel·lent qualitat. Sa galeria és de perfil parabòlic, coberta de volta i te una canal de teula a la dreta i aixecada uns 50 cm. del terra. A 11 metres de sa boca de sa gruta hi ha un pou de ventilació d'escasses dimensions (0,30 de diàmetre) del que es dedueix que tan sols era per això, una entrada d'aire. Just a s'altura des pou hi ha una enorme quantitat de terra arrossegada per s'escorrentia, de tal manera que el seu excessiu pes ha provocat un enfonsament en aquest tram de sa galeria o mina de desguàs. A s'entrada a sa mina també hi ha un d'important caramull de terra arrossegada, però tan sols dificulta s'entrada, no l'impedeix.

Un safareig a 2 metres de sa boca de sa mina recull (recollia) s'aigua de sa font per la seva distribució. Just d'aquí comença una ja malmesa i quasi destruïda canal de teula adossada a un marge que després de recórrer uns 600 metres, (fins a sa partió actual) entregava s'aigua a sa possessió de Canet, i tal vegada en algun moment i d'alguna manera també es feia servir per moure es molí de ses cases de Na Sureda.

Podeu veure un vídeo de sa galeria de desguàs en aquest enllaç.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Octubre-2013

Font de ses Rotes

Municipi.- Esporles | Lloc.- Ses Rotes - Rústic - Privat | Ús.- Desapareguda | Tipus.- Desconegut | Situació: Google Maps (31 S 466880 4390532) | Alçada.- 155 msnm

Font que segons tots els indicis estaria desapareguda i de la qual tan sols en queden actualment algunes restes: restes d'una possible mina de captació situades a uns 20 metres per sa part de migjorn d'un gran safareig (32 x 15 metres) que hi ha a la dreta des camí abans d'arribar a ses cases de Ses Rotes.

Sempre segons s'encarregat de sa finca des de fa més de 25 anys, en Martí Morro, ell no l'ha vista mai amb activitat i recorda sempre haver regat els grans sementers que hi ha a sa part baixa de sa finca (més de 100.000 m2) amb el safareig abans esmentat. Aquest safareig és alimentat amb aigua provinent d'un modern i mecanitzat sondeig situat a uns 46 metres per la seva part de llevant.

S'ha de dir que a les imatges aèries de l'any 1956, l'esmentat safareig no hi apareix però la baixa qualitat de les imatges no permet assegurar si aquesta font hi era. Hem d'afegir que, i també de la paraula den Martí Morro, que fa uns 10 anys, ''en aquest lloc hi havia un gran forat que no s'emprava per res i com les hi va caure un cavall a dins, el varen tapar de terra i escombraries''.

Així ses coses, pensam que hi havia una font de mina per davall de s'actual safareig i que probablement tenia una llargària d'uns 25-35 metres. A uns 15 metres per davall de les restes de la possible mina, es veu una gran canal amb un vell sistema de comportes de ferro, ben segur per distribuir s'aigua per diversos canals als diferents sementers, ja que tot aquest sistema està just a sa capçalera de l'immens conjunt de sementers esmentats a l'inici.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Maig -2016

Font de Son Bernadí

Municipi.- Esporles | Lloc.- Son Bernadí - Urbà - Privat | Ús.- Agrícola / piscina | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 464258 4390684) | Alçada.- 225 msnm

Font que es troba dins sa zona coneguda com Son Bernadí i en concret dins sa finca dita també de Son Bernadí propietat d'una agradable família a qui agraïm que ens hagi deixat veure sa font.

Es tracta d'una font de tipus 'gruta' amb un accés baix una coberta de volta de mig punt feta de pedra i fang. Al fons de sa gruta hi comença sa mina de captació que fa uns 5,0 metres de llargària, parets verticals i coberta de volta de canó amb una canal a sa part esquerra (vist de fora).

Al fons de sa mina hi ha tres ullals que deixen caure s'aigua per unes roques naturals dins una piqueta redona que es comunica amb sa canal abans dita. Sa canal en sortir de sa mina passa per davall d'un dels dos pedrissos que hi ha baix sa gruta i va de cap a s'exterior amb una canal ja a cel obert a s'ombra d'una parra ja de cap als consums.

Una font molt ben conservada i que dóna aigua gairebé tot l'any, malgrat que en l'estiu minva molt.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Agost-2012

Font de Son Cabaspre

Municipi.- Esporles | Lloc.- Son Cabaspre - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Gruta | Situació: Google Maps (31 S 464959 4393075) | Alçada.- 382 msnm

Font que es troba a sa part nord de sa possessió, avui pràcticament eixuta però que en temps no massa llunyans omplia el safareig, regava s'hort i es feia servir a sa impressionant tafona, a més d'alguns abeuradors.

Sa font es troba al fons d'una estructura tipus gruta amb coberta de volta construïda en pedra i restaurada en part per una esbaldregada de fa uns anys. Al fons de sa gruta hi ha una cova natural des d'on hi surt una escaleta de 4 graons per accedir a un petit recinte on hi ha una bassa on es diposita s'aigo que surt o sortia per sa mina. Sa mina també és natural de pedra i roca amb una secció rectangular d'uns 0,60 x 0,80 metres però no podem aportar la seva llargària en no ser accessible.

Segons ens confirma l'amo en Miquel Morro, cuidador de sa finca des de fa molts d'anys, hi ha una mina de desguàs per davall de sa gruta i des passadís d'accés de grans dimensions i que era per on anava s'aigo de sa font fins al safareig; aquest antic safareig avui està convertit en piscina i rep s'aigo de sa xarxa general d'aigua de sa urbanització.

Agraïm a l'amo en Miquel Morro, cuidador de sa possessió, la seva amabilitat i ses explicacions sobre aquesta font i de ses altres de sa zona.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | datum.- WGS84 | Creat.- Octubre-2013

Font de Son Llabrés / Font Vella

Municipi.- Esporles | Lloc.- Son Llabrés - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 463537 4388053) | Alçada.- 250 msnm

Aquí tenim una font de mina amb tipologia de 'qanat' que és molt possible que el seu origen sia islàmic. Alguns autors citen aquesta font com sa 'Font Vella'.

Sa galeria és de pedra en sec i té uns 106 metres de llargària. Al principi hi ha una captació d'aigua des torrent mitjançant un pou amb una obertura ja en mal estat. A baix hi ha una sala que suposem hi ha s'ullal, ja que per desgràcia un recent esbaldreg entre el darrer pou i s'ullal fa impossible s'accés per una escaleta de pedra que hi ha per facilitar-ne precisament s'accés en aquests casos.

Així tenim que a l'inici hi ha dues aportacions d'aigua, sa de s'ullal i sa des torrent. S'aigua passa per davall d'es torrent i transcorre per sa galeria per una canal feta en terra i enmig de sa galeria. Al llarg de sa galeria hi ha tres pous d'aireig de diferent grandària, més gros com més enfora està de sa boca: pou 1.- 1,20 x 0,40: pou 2.- 1,60 x 0,60: pou 3.- 2,30 x 0,80 metres. Tots estan fets de pedra en sec, no tenen coll i sa secció és rectangular amb els angles arrodonits o redons del tot.

Des de sa boca, sa canal va per davall d'un marge fins a ses cases, en concret en es safareig passant per davall de sa tafona i que ve a estar a uns 140 metres de sa boca de sa mina. Es sobrant de ses cases de Son Llabrés anava per una canal de pedra fins a sa finca de Sarrià per un recorregut d'uns 2000 metres després de creuar diferents horts i passar per un espectacular aqüeducte. (sa Calçada, és el nom que rep l’antiga canalització que portava l’aigua des de la font de Son Llabrés a Sarrià per moure la tafona).

Agraïm al sr. Monjo que ens facilitàs s'accés en aquesta possessió.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 04-2012 - Revisat.- 08/2014

Font de Son Malferit

Municipi.- Esporles | Lloc.- Son Malferit - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 463597 4388998) | Alçada.- 268 msnm

Petita però activa font que hi ha davall del Camí que va de Sarrià (Palma) fins a Son Malferit, un poc abans d'arribar a ses cases, a l'esquerra si venim de Sarrià.

Sa mineta està feta de pedra en sec, no té més de sis metres de llargària i presenta una secció de perfil parabòlic (0,70 x 1,0) amb una canal a la dreta, alçada a uns 0,30 metres d'en terra.

S'aigua cau a un safareig que hi ha just davant (8 x 6 metres) que a la vegada en té un altre de més gros aferrat (17 x 8 m.). Els dos safaretjos s'emprem per regar els horts de Son Malferit; també reben aigua per una canonada aferrada a sa marjada i que ve d'altres captacions com podria ser de sa Font des Ca o d'algun sondeig que hem vist per sa contrada.

Poc o molt sempre l'hem vista rajar a aquesta fonteta.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Agost-2012