Son Servera -1-

Font de Banyeres

Municipi.- Son Servera | Lloc.- Son Sard - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu-molins | Tipus.- Broll | Situació (?): Google Maps (31 S 531980 4387397) | Alçada.- 46 msnm

A l’antiguitat aquesta fou la font més important del terme; naixia al llit del torrent des Molins. Fou destruïda per una gran torrentada al segle XVIII, o fins i tot abans, i substituïda per dos brolls que nasqueren dins el mateix llit del torrent i rajaren fins al segle XX: la font des Molins i la font de na Rabassa.

L’aigua serví per moure diversos molins d'origen islàmic, que avui en dia es poden identificar com el Molí de Son Sard i el Molí de Son Comparet, a més de regar una important extensió de terreny. Per poder moure els molins, l’aflorament s’havia de trobar a les proximitats de l’actual font de na Rabassa, més avall ja no hagués servit al primer molí.

Les restes que han perdurat fins al segle XXI, permeten assegurar que l'aigua d'aquesta font, juntament amb la de les seves successores, s'ha aprofitat, potser ininterrompudament, durant almenys, dos mil·lennis. Per entrendre la importància d'aquesta font i l'aprofitament de la seva aigua al llarg de la història, podem realitzar un petit repàs als jaciments arqueològics localitzats a les seves proximitats:

- A la veïna possessió de Pula es troben restes d'un conjunt talaiòtic amb estructures monumentals.

- A menys de 500 m de la font es troben les Coves des Torrent, datades al talaiòtic final, on s'han trobat, també, restes d'enterraments d'època romana.

- Durant l'estiu de 2012 s'excavà un petit espai, entre el molí de Son Sard i el molí de Son Comparet, on es localitzaren les restes d'uns banys romans (balnearia). Concretament s'identificà el caldarium, i habitacions annexes, en un punt per on passa la calçada dels molins.

- Segons Jeroni Sureda Moliner, l'any 1956 es trobà una moneda romana al turó just sobre la font i els banys. Allà mateix, en el moment de la construcció dels fonaments de l'edifici que ara hi existeix, es pogueren observar restes del que podria haver estat una vil·la romana.

- Els molins de Son Sard i de Son Comparet s'identifiquen amb els molins de Banyeres, d'origen andalusí, dins l'alqueria que al Llibre del Repartiment s'anomena Albajnaira o Albaynhayra. Els molins de Banyeres apareixen, amb aquesta denominació, a documentació diversa entre l'any 1233 i l'any 1633 (GILI, 2007).

És un treball de Pedro F. Castro.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 12- 2012

Font de Can Joan Monseriu

Municipi.- Son Servera | Lloc.- Ca s'Hereu - Rústic - Privat | Ús.- Jardí | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31S 532643 4385778) | Alçada.- 50 msnm

La font es troba al terreny que abans era de la persona de la que reb el nom i és privada. A l’actualitat hi ha qui l’anomena Ca s’Apotecari, al coster del Puig des Corb. Surt a la base d’una penya prop del camí de Son Corb Vell. És aprofitada i sol brollar tot l’any.

L’aigua està captada i serveix per alimentar les piques que decoren el jardí de les cases que es construïren a pocs metres. Hi ha un gran safareig antic al costat de l’entrada a la propietat. No s’ha pogut observar el naixement de la font i tot i que sembla haver estat totalment modificada. El safareig antic està en ús i en bon estat però rodejat de canyes.

Era la font amb que es regava l’hort de Can Joan Monseriu, amb una superfície de menys d’un quartó (0,1775 ha). A l’actualitat s’utilitza per mantenir les piques que decoren el jardí. Al seu costat s’hi ha fet una captació d’aigua a gran profunditat, però no ha afectat el cabal d'aquesta font ni de les altres que es troben als voltants.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 02-2013 : Revisat.- 03/ 2018

Font de Can Toni Xerubinet

Municipi.- Son Servera | Lloc.- Can Toni Xerubinet - Rústic - Privat | Ús.- Hort | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 533459 4389084) | Alçada.- 40 msnm


Aquesta font desaparegué ja fa anys degut als moviments de terres realitzats a la propietat per fer-la més plana. Se tractava d'un conjunt de brolls (broll escampat) que neixien a mitjan penya-segat i que eren recollits per una llarga canal que hi anava adossada.

Aquesta canal també desaparegué però encara queden restes del safareig i el record de l'hort den Toni Xerubinet a la memòria dels seus descendents, actuals propietaris del terreny.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Gener - 2012

Font de Can Toni de ses Terres

Municipi.- Son Servera | Lloc.- Can Toni de ses Terres - Rústic | Ús.- Reguiu | Tipus.- Pou minat | Situació: Google Maps (31 S 528745 4389965) | Alçada.- 145 msnm


D'aquesta fonteta no n'hem pogut recollir cap nom, per això li posam es mateix que surt a nes mapa per aquesta finca, sense que amb aixó volguem crear un neotopònim.

És un típic pou albellonat molt simple. El pou mare té una profunditat de just 2 m i a dedins té un ullalet que dóna un filet d'aigua durant tot l'any. Per una canal soterrada l'aigua arriba al safareig que hi ha al marge inferior. És irregular i està dividit en dues parts per una paret, la part petita té molt poca profunditat i serveix d'abeurada pels animals, la resta de l'aigua era per regar.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Maig - 2012

na Clot

Municipi.- Son Servera | Lloc.- Pula - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 533119 4388398) | Alçada.- 29 msnm

És una font de titularitat privada que se situa al final del camí dels horts de Pula, prop del torrent de Son Jordi i de la partió amb les terres de la possessió del mateix nom. Brolla ocasionalment però no s’aprofita.

L’aigua neix dins un pou amb una profunditat de 3 m i un diàmetre de 2.5 m, excavat a la roca i sense paredar. Al pou s’inicia una rasa amb una longitud de 100 m fins a permetre a l’aigua sortir a la superfície. El darrer tram de la rasa és de ciment i la resta de les estructures són de pedra amb morter. Mitjançant una calçada arriba a un safareig triangular a una distància de 24 m.

L’ull de la font està en bon estat en el moment de la visita, conservant aproximadament 33 cm d’aigua. La resta de la rasa és totalment reblida de vegetació, que no permet que l’aigua corri. La calçada està pràcticament desapareguda i el safareig és ple de vegetació. La seva aigua permetia regar mitja quarterada (0,3550 ha) entre el safareig i el torrent de Son Jordi. A l’actualitat el sistema està en desús.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 03- 2013 | Revisat.- 02/ 2018 > Estudi fet per Pedro Fidel Castro.

Font de Son Comparet

Municipi.- Son Servera | Lloc.- Son Comparet - Rústic | Ús.- Reguiu | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 531689 4386999) | Alçada.- 35 msnm


Aquesta és una petita font que sortia davall la carretera del Port Vell i queia directament dins un safareig des del que se regava un hort a prop del torrent.

La sortida de l'aigua és petita i està ben plena d'arrels de canya. El safareig és humit i està ple de vegetació i fems que hi ha tirat la gent durant molts anys. El més probable és que les antigues obres de la carretera la deixessin eixuta i les actuals potser la destruiran definitivament.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Crear.- Març - 2012

Font de Son Pentinador / de Can Pejulí

Municipi.- Son Servera | Lloc.- Son Pentinador - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 531729 4388466) | Alçada.- 75 msnm

És la font que neix vora les cases del mateix nom, a les quals pertany la seva titularitat. Brolla ocasionalment i la seva aigua és aprofitada.

La font aflorava davall d'una gran roca a l'inici d'una rasa no gaire fonda i amb una longitud d'uns 15 m. Des de la sortida de la rasa, l'aigua corria per una canal fins a un petit safareig, 25 m enfora, al marge inferior. Ara, el que devia ser la rasa es troba totalment cobert, però encara s'observa, a la base del marge com en surt una canonada i l'aigua arriba a la canal i al safareig.

El safareig actual (4 m x 8 m), es troba sobre l’antic, que era quadrat i mesurava uns 350 cm. de costat. L’aigua s’utilitzava per regar un quartó (0,1775 ha) i avui en dia també s’aprofita per regar.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 03-2012

Font de Xiclatí -1-

Municipi.- Son Servera | Lloc.- Xiclati - Rústic - Privat | Ús.- Hort | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 528338 4390174) | Alçada.- 150 msnm

Sa Font de Xiclati és un qanat amb una llargada de devers 90 metres, pou mare i dos pous d'aireig. No hem pogut observar els pous d'aireig ni la sortida de la mina degut als abatzers que ho cobreixen tot. Sabem per la tesi doctoral de Mercè Argemí que a la pedra de sortida d'aigües de la galeria hi ha una inscripció que diu "Font trobade i composte pen Pere Bhaso. oct. 1822".

Just a devora del pou mare, que just té 90 cm. de diàmetre i no té coll, hi ha una capella que permet arribar fins a l'aigua. Està adossada a un marge i té sis escalons per davallar fins que arriba a un pouet de 70 cm. de fons. Vegeu també l'altre font de sa finca, font de Xiclati -2-.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Febrer - 2012

Font de Xiclatí -2-

Municipi.- Son Servera | Lloc.- Xiclati - Rústic | Ús.- Hort | Tipus.- Mina anegada | Situació: Google Maps (31 S 528471 4390130) | Alçada.- 140 msnm

Aquesta és la segona font que podem trobar a Xiclati, sembla més moderna que l'altra. És una galeria de marès amb coberta de ciment. La mina ha estat adaptada per fer-la servir també de dipòsit i acumula uns 50 cdm d'aigua en tot el seu recorregut.

No hem pogut aclarir la llargada exacta però queda clar que té més de 10 metres Hem pogut observar que al fons de la galeria hi ha un portal de pedra triangular que podria correspondre a un altre tram de mina però no ens ho han pogut confirmar.

A la sortida de la mina l'aigua circula per una canal per dins una trinxera i s'acaba dirigint a l'hort que hi ha més avall.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Febrer - 2012

Font de l'amo en Pere Possader

Municipi.- Son Servera | Lloc.- Son Sard - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu | Tipus.- Mina ? | Situació: Google Maps (31 S 533166 4387115) | Alçada.- 25 msnm

Aquesta fonteta és inclassificable per la quantitat de modificacions que sembla que ha sofert amb el pas dels anys. Tot està totalment cobert de vegetació i per accedir a la font hi ha hagut molta feina de fer net.

Per una part s'observa el que podria haver estat la mina original, sobre la que hi trobam un pou molt ample que sembla que en qualque moment hi va haver una motobomba instal·lada. Al final d'aquesta mina, que segueix a l'altre costat del pou, s'hi troba una trinxera perpendicular a la primera estructura i que acaba en un altre safareig.

Com que els dos sistemes són a la mateixa alçada no arribam a comprendre el perquè d'aquestes estructures, que tendrien sentit si haguessin estat aprofundiments de la font original.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Maig - 2012

Font de Na Cotana

Municipi.- Son Servera | Lloc.- Pula - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu | Tipus.- Surgència | Situació: Google Maps (31 S 533139 4388917) | Alçada.- 33 msnm

Font desapareguda amb la construcció de Pula Golf.

L'amo en Joan de Fetget mos ha pogut aclarir qualque cosa més sobre aquesta font. "Na Cotana era sa tia de ma mare, tenia es troç de just a davant sa font". L'amo en Joan també mos conta que abans de na Cotana aquesta font era coneguda com sa Font de Prats den Llaneres i mos ne fa una descripció bastant acurada: era un pou bastant ample i sense coll, l'aigua sortia per damunt sempre i tenia una canal per enviar-la cap a nes torrent. D'aquesta síquia la gent en desviava per regar els seus troços.

A les ortofotos de 1956 i 1989 se pot observar que al costat del pou hi havia un safareig triangular que devia permetre controlar els cabals i els torns d'aigua de les rotes.

També mos conta l'amo en Joan que cada any hi venien artanencs a parar filats. Ells s'encarregaven de mantenir-la neta i, a canvi, podien posar es filats un parell de vegades. Com que la resta de l'any ningú molestava als ocells, que hi anaven a beure eren molt confiats i en podien agafar molts cada vegada.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Agost - 2012

Font de Na Rabassa

Municipi.- Son Servera | Lloc.- Son Sard - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu, molí | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 531744 4387358) | Alçada.- 45 msnm

Tenim informació contradictòria sobre aquesta font. Per una part hem llegit que "no en queda cap rastre" i en un altre article en parlen com si encara existís. El fet és que hem trobat aquesta mina just al lloc on se suposa que hauria de ser, així que a falta de més informació la donarem per bona.

És una mina que sembla que se degué excavar quan la torrentada de l'any 1893 va destruir la Font de Banyeres, que era a qualque lloc molt proper com a mínim des del sXIII. Està dins el mateix torrent, mig tapada de terra i tapiada ben a prop de l'entrada. Per un petit forat podem veure que la mina és molt més llarga, amb sostre a doble vessant, i que a l'interior també hi ha molta terra.

L'aigua circulava per una síquia dins el torrent fins que se desviava cap al Molí de Son Sard. Podem trobar restes d'aquesta síquia a partir d'uns 170m torrent avall, on se comença a separar del torrent. El fet de que hagi desaparegut en aquest tram és molt possible que sigui degut a la "neteja" de torrents que s'ha fet els darrers anys, passant maquinària pesant sense mirar prim. Sabem que devers 1996 encara hi era sencera. Després del Molí de Son Sard, l'aigua s'afegia a la síquia de la Font des Molins.

Actualització: tornam a tenir informació contradictòria sobre sa font:

L'arqueòleg Antoni Puig indica que aquesta mina no és la font sinó que se trobava ben enmig del torrent i neixia de la part inferior d'una pica que fou arrassada.

L'amo en Jeroni Vives "fred", regidor de l'ajuntament de Son Servera a principis de la dècada de 1980 diu que la que fou arrassada era la font des Molins (no esmenta cap pica) i que aquesta mina és la font de na Rabassa.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 03 - 2012 | Revisat.- 04/ 2013

Font de s'Apotecari -1-

Municipi.- Son Servera | Lloc.- sa Canal - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu | Tipus.- Desconegut | Situació: Google Maps (31 S 530604 4386791) | Alçada.- 65 msnm

La comunitat de regants que aprofitava aquesta font estava formada per deu petits horts ara molt abandonats. És molt mal d'entendre que a l'actualitat cap dels propietaris amb els que hem pogut parlar tengui cap idea de que allò eren terres de reguiu i de que els corresponen algunes hores d'aigua a la setmana.

El lloc on suposadament era la Font de s'Apotecari i almenys una altra està molt abandonada i no s'hi observa cap resta que n'indiqui la posició exacta.

La única informació aconseguida sobre aquesta font ha estat la oferida per l'amo em Joan de Fetget (indica dues surgències) i l'amo en Joan Serol (parla de tres), que altres vegades ja ens han pogut ajudar per localitzar antigues fonts ara oblidades:

1. Font de s'Apotecari: sembla que era un qanat que partia de just a davant d'un petit safareig del que en queden restes. Tenia el pou mare "allà on comencen les roques", menys de 40 m més amunt. Aquesta era la font principal, que donava l'aigua al gran safareig regulador de la comunitat de regants.

Els sobrants d'aigua d'aquesta font se dirigien a una pica dins el torrent on tothom que volgués la podia aprofitar. Actualment no hi ha restes de la pica però s'observen algunes restes de calç allà on hauria de ser.

Les fotografies són de la canal per la que arribava l'aigua al gran safareig, la única estructura que hem pogut descobrir després d'una setmana llevant abatzers.

2. Font de s'Hort de s'Apotecari: els dos informadors parlen d'una mineta que donava aigua a un abeurador, probablement públic o amb un dret d'empriu molt ampli. Diuen que se trobava a uns 20 m d'un gran pou de sínia.

3. Font 3: l'amo en Joan Serol creu recordar que també hi havia una tercera surgència per devall del nivell del safareig regulador, donava aigua als horts de llevant. Allà on se podria trobar la font hi ha una massa impenetrable d'abatzers.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Agost - 2012

Font de s'Apotecari -2-

Municipi.- Son Servera | Lloc.- sa Canal - Urbà - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Pou albellonat | Situació: Google Maps (31S 530663 4386810) | Alçada.- 67 msnm

Era una font privada que es trobava entre les cases de sa Canal i Son Vell, al camí de na Magra, prop de la font de s’Apotecari -1-. Com l'anterior, es va eixugar a la dècada de 1970 a causa de l’obertura del sondeig de Son Comparet. Més tard les seves estructures varen ser completament eliminades.

L’aigua neixia dins un pou de petites dimensions, paredat de pedra en sec, que es trobava no gaire lluny d’un altre pou, molt més gran, que encara es pot localitzar, als peus d’on om (Ulmus minor) sec. Des del pou partia una mina, molt petita, que sortia a la superfície al marge inferior, a uns 60 m en línia recta. A la sortida de la mina s’iniciava una canal que en pocs metres acabava dins una gran pica que els veïnats utilitzaven per abeurar el bestiar els estius més secs. El sobrant es dirigia per una canal fins al safareig gran de l’hort de s’Apotecari.

De tot el conjunt de la font no se n’ha observat cap resta, encara que no es descarta que sota la vegetació pugui quedar part de la pica o la canal.

Un informant indica que el pou que encara es pot veure era propietat de Can Morey (Son Vell), però estava expressament prohibit instal·lar-hi qualsevol tipus de maquinària i tan sols es podia treure l’aigua amb poals. Això era per evitar que la font s’eixugués.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 04- 2013

Font de s'Era

Municipi.- Son Servera | Lloc.- Son Corb Vell - Rústic | Ús.- Reguiu | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 532674 4385826) | Alçada.- 50 msnm

La única referència que tenim d'aquesta font l'esmenta després de parlar de la Font de sa Murtera que hi ha ben a prop i diu "l'altre, que no tenia nom, neixia davall s'era" (Article de Mateu "Fena" a la publicació sa Font nº 117).

Hem pogut observar una font de mina que sembla que no fa gaire que ha estat reformada. Encara que s'ha mantingut l'era que hi havia damunt ara la font està feta d'obra en els darrers 5 metres i l'ullal neix uns 2 m més endins. No ens ha quedat clar si deu ser gaire més llarga després de la corba que sembla que va cap a l'esquerra.

Just davant la sortida de la mina hi ha l'antic safareig, ara cobert, que servia per regar tres marjades que pràcticament han desaparegut.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Març - 2012

Font de s'Estepar

Municipi.- Son Servera | Lloc.- s'Estepar - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu | Tipus.- Surgència | Situació: Google Maps (31 S 529729 4388587) | Alçada.- 95 msnm


La Font de s'Estepar consisteix en un pou d'uns tres metres de fons protegit per un collet. Aquest collet té una fibla que se tancava amb una planxa metàl·lica i que permetia dur l'aigua per una síqui fins a l'hort. També té un sobreeixidor per fer anar l'aigua directament cap al torrent.

Sembla que la construcció del pou està relacionada amb la col·locació de la motobomba i que antigament l'aigua devia brollar a alguna estructura en superfície. A l'hort no hem observat ni safareig ni restes de canalitzacions; potser l'aigua circulava per dins el torrent i era la que s'aprofitava al Molí de s'Hort de Can Nebot.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Maig - 2012

Font de sa Canal / des Rentadors

Municipi.- Son Servera | Lloc.- sa Canal - Rústic - Privat | Ús.- Rentadors | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 530385 4386809) | Alçada.- 67 msnm

La Font de sa Canal és també molt coneguda pel nom del lloc que alimenta, els Rentadors. Durant el sXX aquesta fou una de les principals fonts d'abastament de la població de Son Servera. Sempre que les cisternes públiques (construïdes l'any 1822) o la Font de la Vila (segle XIX) quedaven sense aigua aquí s'hi acumulaven carretons carregats amb bótes per dur aigua on fos necessari.

A la primera descripció que férem d'aquesta font ens quedàven diversos dubtes importants. Per intentar solucionar-los hem fet una recerca a l'arxiu de Son Servera que ens ha permès comprendre les estructures actuals.

Les principals referències que podem trobar sobre aquesta font a l'Arxiu Municipal de Son Servera (AMSV) són les relacionades amb la construcció dels Rentadors. Aquests són resultat de la donació realitzada al testament de D. Pedro Orlandis l'any 1905: 1.000 ptes que s'havien de dedicar exclussivament a fer uns nous rentadors públics.

Per aprofitar uns rentadors és necessari un aportament continu d'aigua i per això s'inicià la recerca de la font adecuada. S'arribà a la conclusió que la Font de sa Canal, que "está para el servicio público (abeurada) sin interrupción alguna desde tiempo inmemorial" era la més adient pel seu cabal i la seva localització propera al poble.

Un document de l'any 1908, que sembla realitzat per l'empresa constructora com a justificatiu del sobrecost de l'obra, fa una descripció de l'estat de la font abans de la seva actuació i del resultat de la feina realitzada: s'entén que la font era un bassa a dins el torrent que havia estat excavat per acumular un poc més d'aigua i millorar l'accés. Hi havia un total de 7 escalons fins a l'aigua però el broll sortia a l'alçada del quint.

Les obres descrites deixaren la font en l'estat actual. La bassa tapada, l'escalonada condemnada i tan sols s'hi pot accedir per un pou. Se col·locà una canonada de plom (l'ajuntament la demanava d'un altre material) enterrada dins el torrent i després davall el camí de Fetget que arriba fins a la pica de defora dels rentadors.

També s'explica que "desde tiempo inmemorial" el veinat més proper a la font l'havia utilitzada per regar. Com que la propietat de l'aigua no estava clara s'arribà a un acord : 1 dia a la setmana d'ús exclusiu per regar. Sembla que aquest acord no se cumplí i l'any 1911 ja hi ha els primers plets per l'aprofitament de l'aigua: el veinat estava contruïnt un molí aiguader massa aprop.

L'actual propietari dels terrenys de devora la font va comprar la finca fa poc i, segons sembla, no sabia de l'existència d'aquesta font perquè no és visible degut a una gran paret que hi ha enmig. Va instal·lar una motobomba a un pou que hi ha just davant la font i aquesta podria ser la raó de que la font hagi estat seca més temps que antigament durant els darrers anys.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juny - 2012

Font de sa Cantina / den Just

Municipi.- Son Servera | Lloc.- Penya Roja - Rústic | Ús.- Consum | Tipus.- Pou albellonat | Situació: Google Maps (31 S 529577 4386600) | Alçada.- 100 msnm

La Font de sa Cantina, també coneguda per alguns veinats com la Font den Just, se troba dins el torrent que davalla de sa Penya Roja. A 200 metres a l'est d'aquesta font s'hi troba la Font den Llissa, a la que sumava les seves aigües per abastir la vila de Son Servera.

Sembla que la font original podria ser el pou que se troba a un costat del torrent i la cantina seria un afegit posterior. Des del pou hi ha un albelló que arriba fins al centre del torrent. Al mateix punt, que està tapat com si fos clavegueram, hi arriba la mina que parteix del pou que hi ha al centre de la cantina. Des d'aquest punt parteix una canonada que va cap a la cantina de la Font den Llissa, devora el camí.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Maig - 2012

Font de sa Jordana

Municipi.- Son Servera | Lloc.- sa Jordana - Rústic - Privat | Ús.- Hort | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 529330 4390201) | Alçada.- 145 msnm

Sa Font de sa Jordana és una font del tipus que anomenam bassa enclotada. Té un diàmetre de 1 m i està protegida per una capella de pedra en sec. Aquesta capelleta se troba dins un capella més gran feta al final d'una trinxera paredada en sec. Des d'aquesta font l'aigua va per una canal soterrada fins al safareig, que se troba dins un hort tancat amb parets altes, a una distància d'uns 12 m.

A la base del marge on hi ha la font també hi ha dues piquetes que recullen l'aigua d'un petit broll que només surt després de plogudes molt fortes. El sobrant arriba al safareig per una altra canal soterrada.

A uns 20 metres a l'est del safareig, devora el portal d'entrada a l'hort, hi ha un berenador amb una taula i dos pedrissos per seure.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Febrer - 2012

Font de sa Marjal

Municipi.- Son Servera | Lloc.- sa Marjal - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Desc. | Situació safareig: Google Maps (31 S 534380 4387769) | Alçada.- 3 msnm

La font de sa Marjal era una font privada, situada a la part baixa de Son Jordi, al costat sud del torrent del mateix nom.

No s'ha pogut situar bé sobre el terreny. Una de les opcions que sembla més probable és que la font nasqués dins el torrent i fos desviada mitjançant un assut cap a la zona on es troba el safareig, prop de les cases de sa Marjal.

Just a davant el safareig, a l'altre costat del torrent, hi ha un pou amb una canonada que funciona com a sobreeixidor, abocant el sobrant al torrent. Sembla que aquest pou aportà la seva aigua, durant alguns anys, al safareig. Segons Servera (1996), era la font més cabalosa de Son Jordi; regava una extensió de 5 quarterades (3,55 ha).

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 02-2013