Digitala möjligheter

Tekniktips, instruktionsfilmer och manualer för tjänster, verktyg och digital utrustning.

Utbildningsmaterial, digitala lärresurser och pedagogiska tjänster.

Missa inget event om hur vi kan använda digitaliseringens möjligheter i undervisningen.