Veens sonnet

Sonnetten zijn er in soorten en maten, en niet zelden wordt er een sonnet verbonden aan een plaats. Het Veens sonnet is als
versvorm geïnspireerd op de vlag van Veenendaal. Rijm: abab cd ee dc baba. Bij voorkeur wisselend mannelijk-vrouwelijk in de ab-kwatrijnen (zoals de zwarte banen in de vlag wisselen van breedte); stevig mannelijk rijm in de cd-distichons. Het eerste kwatrijn is te gebruiken als exposé, het laatste werkt als volta. De cd-distichons kunnen een soort tegenstelling laten zien. Het ee-distichon werkt als
verbinding – of scheiding, net wat je wilt. De rijmen zijn verder nog gespiegeld, zoals ook de Veense vlag horizontaal symmetrisch is. 

Deze sonnetvorm is bedacht door Christiaan Abbing, bij gelegenheid van de stadsdichtersverkiezing in zijn woonplaats Veenendaal.

regels:      14
schema:   abab cd ee dc baba
metrum:   vrij, bij voorkeur viervoetige jambe
chute:       laatste kwatrijn
bijzonderheid: zie boven
Nieuw wereldbeeld

Een tijdperk wordt nu afgesloten
Van nu af heerst de populist
Het heeft zeer velen diep verdroten:
De kiezer heeft het zo beslist

Aan Trump vanaf vandaag de macht
Voor menigeen een somber beeld!

Waar zal in maart in Nederland
De macht zijn? Houdt verstand wel stand?

Of wordt ons land, zo sterk verdeeld,
Door Wilders’ zijn partij verkracht?

En is er weer een kans gemist
Voor nieuw elan en jonge loten
Gemeenschapszin weer uitgewist
En “samen sterk” verdeeld, vergoten?
Bruggenbouwers

Vooruitgang ging hier vliegensvlug:
Wie Veenendaal komt binnenrijden
Ziet van haar oorsprong niks terug
Eerst was er veen, toen groene weiden

Twee delen telde Veenendaal
In Gelre één, en één in ’t Sticht

Je had toen dus twee soorten mens
De Grift bepaalde steeds de grens

Veel later werd die kloof gedicht
Nu zijn we één, is de moraal

Nog zijn er dingen die ons scheiden
In links of rechts, in slap of stug
Zo’n thema hoef je niet te mijden
Dus zoek verbinding: bouw een brug!

Christiaan Abbing
Comments