1A. Somalia index.


                                                                                                          Updated                                                     
                                                                                                      28 July 2010    
                                See the announcement at the bottom of this page.                             
                 

INDEX 1. 
This new Somalia Amateur Radio website:
1A. Somalia index (this page). 

1B. Somalia, Islam and The Quran index. 

1C. Somalia population maps, Somalia clan maps and Somalia natural resources map. 
http://sites.google.com/site/somaliaamateurradio/somalia_population_maps

2. Somalia photos 2 and Morse code between 0 – 1.6 MHz. 
Masawir Soomaaliya 2 iyo 0 – 1.6 MHz Morse codka caalmiga ah. 
http://sites.google.com/site/somaliaamateurradio/somaliaphotos2  

3. Somalia photos 3 and Morse code on 1.6 – 3 MHz. 
Masawir Soomaaliya 3 iyo 1.6 – 3 MHz Morse codka caalmiga ah. 
http://sites.google.com/site/somaliaamateurradio/somaliaphotos3  

4. Somalia photos 4 and Morse code on 3 – 60 MHz. 
Masawir Soomaaliya 4 iyo 3 – 60 MHz Morse codka caalmiga ah. 
http://sites.google.com/site/somaliaamateurradio/somaliaphotos4 

5. Somalia photos 5 and introduction to Non Directional Radio Beacons and NDB list from 0 to 299 kHz. 

6. Somalia photos 6 and Non Directional Radio Beacons list from 300 to 399 kHz. 
Masawir Soomaaliya 6 iyo NDB 300-399 kHz.

7. Somalia photos 7 and Non Directional Radio Beacons list from 400 to 599 kHz. 
Masawir Soomaaliya 7 iyo NDB 400-599 kHz. 

8. Somalia photos 8 and Non Directional Radio Beacons list from 600 to 8000 kHz. 
Masawir Soomaaliya 8 iyo NDB 600-8000 kHz. 

9. Somalia photo 9 and free VLF radio receiver.
Masawir Soomaaliya 9 iyo Radiyo VLFDATABASE INDEX.

10. All Frequency Database Index and Somalia photos 10. 
Masawir Soomaaliya 10BROADCASTING STATIONS, 
BROADCAST STATIONS, 
RADIO BROADCASTS, 
TV BROADCASTS.
– 6.8

1 – 1.4 Long Wave radio stations and Somalia photos 10AA. 
Masawir Soomaaliya 10AA 

2 – 2.5 Medium Wave radio stations and Somalia photos 11. 

2.6 Hobby AM radio stations and Somalia photos 12.
Masawir Soomaaliya 12 

3 – 3.3 Short Wave radio stations and Somalia photos 13.
Masawir Soomaaliya 13

3.4 Clandestine radio stations and Somalia photos 14.
Masawir Soomaaliya 14 

3.5 – 3.7 Pirate radio stations, online Short Wave radio receivers, scanners and Somalia photos 15. 
Masawir Soomaaliya 15 

4 – 4.4 VHF FM radio stations and Somalia photos 16. 
Masawir Soomaaliya 16 

4.5 VHF Hobby FM radio stations and Somalia photos 17. 
Masawir Soomaaliya 17

4.6 – 4.6f VHF Digital radio stations and Somalia photos 18.
Masawir Soomaaliya 18 

5 – 5.3e UHF hobby FM radio stations, UHF satellite radio and Somalia photos 19. 
Masawir Soomaaliya 19 

6 – 6.1c TV stations and Somalia photos 20.
Masawir Soomaaliya 20 

6.2a – 6.2c Hobby TV stations and Somalia photos 21. 
Masawir Soomaaliya 21 

6.3 – 6.5 Community TV, Cable TV, Public access cable TV and Somalia photos 22. 
Masawir Soomaaliya 22 

6.6 Pirate TV stations and Somalia photos 23. 
Masawir Soomaaliya 23

6.7 Satellite TV and Somalia photos 24.
Masawir Soomaaliya 24 

6.8 Amateur TV, ATV and Somalia photos 25. 
Masawir Soomaaliya 25 RADIO COMMUNICATIONS STATIONS, 
RADIO COMMUNICATION STATIONS, 
ELECTROMAGNETIC SPECTRUM,
RADIO EMISSIONS. 
– 33.7

7 – 10.1 Frequencies below 9 kilohertz, Experimental radio below 9 kHz and Somalia photos 26. 
Masawir Soomaaliya 26 

11 – 15.10 TLF, ELF, SLF, ULF, VLF Submarine radio below 30 kHz and Somalia photos 27. 
Masawir Soomaaliya 27 

16 – 16.7 LF, Low Frequency radio 30 kHz – 300 kHz, Amateur radio, Experimental Radio and Somalia photos 28. 
Masawir Soomaaliya 28 

17 – 17.9 MF Medium Frequency radio 300 kHz – 3 MHz, Amateur radio, Experimental radio and Somalia photos 29. 
Masawir Soomaaliya 29 

18 – 18.3 HF, High Frequency radio, Aircraft radio, Amateur Radio, Broadband Internet and Somalia photos 30. 
Masawir Soomaaliya 30 

18.4 HF CB radio, Citizen’s Band radio and Somalia photos 31. 
Masawir Soomaaliya 31 

18.5 – 18.6 HF Experimental radio and Somalia photos 32. 
Masawir Soomaaliya 32 

18.7 – 18.21 HF Ship Radio, Jamming stations, Radar, Radio Astronomy, online HF radios and Somalia photos 33. 
Masawir Soomaaliya 33 

19 – 19.3 VHF, Very High Frequency Radio, Aviation Radio, Ham Radio, Experimental Radio and Somalia photos 34. 
Masawir Soomaaliya 34 

19.4 – 19.17 VHF Marine radio, Police radio, Fire, Medical, Space, scanner radio and Somalia photos 35. 
Masawir Soomaaliya 35 

20 – 20.3 UHF, Ultra High Frequency radio, Amateur radio, Moon radio, Experimental Radio and Somalia photos 36. 
Masawir Soomaaliya 36 

20.4 – 20.6w UHF CB radio, Citizen’s Band Radio, GPS Global Positioning System and Somalia photos 37. 
Masawir Soomaaliya 37 

20.7 – 20.20 UHF Police radio, Fire, Medical, Boat radio, Radio Astronomy, radio scanners and Somalia photos 38. 
Masawir Soomaaliya 38 

21 – 21.3 SHF, Super High Frequency radio, Ham radio, Cosmic Radiation from outer space and Somalia photos 39. 
Masawir Soomaaliya 39 

21.4 – 21.10 SHF Internet Wireless Local Area Networks LAN, Radar, Radio Astronomy, Satellites and Somalia photos 40. 
Masawir Soomaaliya 40 

22 – 22.7 EHF, Extremely High Frequency radio, CMBR Cosmic Microwave Background Radiation from outer space and Somalia photos 41. 
Masawir Soomaaliya 41 

23 – 23.4 THF, Tremendously High Frequency radio, Radio Astronomy, Satellites, Laser, and Somalia photos 42. 
Masawir Soomaaliya 42 

24 – 24.1 Infrared, Infrared radiation, Infrared astronomy, Experimental Infrared radiation and Somalia photos 43. 
Masawir Soomaaliya 43 

25. Light, Visible light radiation, Light communications, Optical astronomy and Somalia photos 44. 
Masawir Soomaaliya 44 

26. UV, Ultraviolet, Ultraviolet radiation, Ultraviolet astronomy and Somalia photos 45. 
Masawir Soomaaliya 45 

27. X-rays, X-ray radiation, X-ray astronomy and Somalia photos 46. 
Masawir Soomaaliya 46 

28 Gamma-rays, Gamma-ray radiation, Gamma-ray astronomy and Somalia photos 47 
Masawir Soomaaliya 47 

29 Cosmic rays, Cosmic ray particles from outer space, Cosmic ray astronomy and Somalia photos 48. 
Masawir Soomaaliya 48

30 – 31. Online radio measurement converters, electronics calculations, electrical calculators and Somalia photos 49. 
Masawir Soomaaliya 49 

32 – 33.7 Radio frequency allocation plans, radio codes, Amateur radio clubs and Somalia photos 50. 
Masawir Soomaaliya 50 


 

  


INDEX 2
See more in the old Somalia Ham Radio website 23 links below - 
1. Somalia.
NABDAADI RAADIYO HAM SOOMAALIYA. RAADIYOO CAAWINTA AADANAHOO DHAN.

2. Somalia ham radio.
RAADIYAHA AMITARKA SOOMAALIYEED.

3. Somalia ham radio license.
SHATIGA RAADIYAHA AMITARKA AH EE ABIDKIIS KAJIRAYA DALKA SOMALIYA.

4. Somalia visitor ham radio license.
SHATIYADA SOOMAALIYA AY SIINAYSO AJAANIBTA AMITAR RADIYOWGA AAN XADID NAYN.

5. Somalia ham radio regulations.
ISGAARSIINTA EE RAADIYAHA AMITARKA SOOMAALIYEED.

6. Somalia ham radio licensing authority.
WAAXDA ISGAARSIINTA SOOMAALIYA.

7. Somalia ham radio course.
KOORSADA RAADYAHA AMITARKA SOOMAALIYA.

8. Somalia ham radio ham radio call signs.
LAMBARADA WICITAANKA EE RAADIYAHA AMITARKA SOOMAALIYA.

9. Ham radio prefixes.
HORGALAHA CALAAMADDA WACITAANKA EE AMATEUR RADIO. WAXAY MUUJINAYSAA WADANKA.

10. SARFEN.
JIMCIYADA RAADIYAHA AMITARKA EE SOOMAALIYA.

11. Somalia Emergency Network.
WARISGAARSIINTA DEGDEGA AH EE AMITAR RAADYOOWGAEE SOOMAALIYA.

12. Holiday help in Somalia.
SOCOTO AJNEBITA EE SOOMAALIYA.

13. Somalia radio holiday.
BOOQDAYAASHA USOCDA SOOMAALIYA.

14. Traveling to Somalia.
BOOQO SOOMAALIYA.

15. Radio Galkayo.
RADIO GAALKACYO, RADIO GALKACYO, RADIO GALKAACYO, RADIO GAALKAACYO, RADIO GALCAIO.

16. Radio Galkayo 2.
RADIO GAALKACYO 2. 

17. Somalia Short Wave radio broadcasts and Somalia FM radio broadcasts.
FM IYO SW RAADIYO EE SOOMAALIYA, SOOMAALILAND IYO JABUUTI.

18. Radio Hage Somalia. 
RADIO HAGE SOOMAALIYA. 

19. Somalia map, Somaliland map, Puntland map, Galmudug map, Orgaden map, East Ethiopia map, North East Kenya map, South Eritrea map and Djibouti map.
KHARIIDADA SOOMAALIYA, KHARIIDADA SOOMAALILAND, KHARIIDADA PUNTLAND, KHARIIDADA GALMUDUG, KHARIIDADA ORGADEN, KHARIIDADA BARI XABASHI, KHARIIDADA WAQOOYI BARI KIINYA, KHARIIDADA KOONFUR ERITREA IYO KHARIIDADA JABUUTI.

20. Radio broadcasting in Somalia 1993 - 2009.
HALKANI WAA RADIO 1993 - 2009.

21. Short Wave radio broadcasting to Somalia.
IDAACAD SW RAADIYO U SOOMAALIYA.

22. Amateur Radio in Africa. 
RAADIYAHA AMITARKA EE AFRIKA. 
Visit Africa country by country. 
Holiday in Africa country by country.
Amateur radio in Africa country by country.
DXpedition Africa country by country.
Africa DXpedition country by country.
Amateur Radio for kids in Africa.
Amateur Radio for children in Africa.
Amateur Radio for youth in Africa.
Amateur Radio for the young in Africa.
Amateur Radio in Somalia, Amateur Ham Radio in Algeria, Angola, Ascension Island (See Saint Helena), Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Canary Islands, Cameroon (Cameroun), Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo DRC (Democratic Republic of Congo), Congo Republic (Republic of Congo), Cote D'ivoire (See Ivory Coast), Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia (Republic of The Gambia), Ghana, Guinea (Republic of Guinea), Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Madeira, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Reunion Island, Saint Helena (St. Helena), Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Somaliland Republic, South Africa, Sudan, Swaziland, Tanzania, Tristan da Cunha (See Saint Helena), Togo, Tunisia, Uganda, Western Sahara, Zambia and Zimbabwe. https://sites.google.com/site/somaliahamradio/amateur-radio-in-africa

23. Amateur Radio in the Middle East. 
RAADIYAHA AMITARKA EE BARIGA DHEXE. 
Visit the Middle East country by country, 
Holiday in the Middle East country by country,
Amateur Radio in the Middle East country by country, 
DXpedition the Middle East country by country, 
Middle East DXpedition country by country, 
Amateur Radio for kids in the Middle East, 
Amateur Radio for children in the Middle East, 
Amateur radio for youth in the Middle East. 
Amateur Ham Radio in Bahrain, Cyprus, Republic of Cyprus, Turkish Republic of Northern Cyprus, United Kingdom Sovereign Military Base Areas in Cyprus, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestinian Authority, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Turkey, United Arab Emirates and Yemen. 

 
INDEX 3

See more on Somalia in the 31 Downloads from the old Somalia Ham Radio website below: 


01.
Radio is a key to friendship, knowledge, development and employment.
HAGAYAASHA RAADIYAHA AMITARKA SOOMAALIYEED IYO SHAQO.
All in Somalia radio course topic 01
https://sites.google.com/site/somaliahamradio/somalia-amateur-radio-course/Somaliaradiocoursetopic01.doc

02.
Development in Somalia.
Talking to Sudan, Iraq and Somalia on radio.
The development of amateur radio in Somalia.
Somalia Amateur Radio Friendship and Emergency Network SARFEN.
AMITAR RAADIYO EE SOOMAALIYA IYO SHAQO.
All in Somalia radio course topic 02
https://sites.google.com/site/somaliahamradio/somalia-amateur-radio-course/Somaliaradiocoursetopic02.doc

03.
Islamic Space Agency,
Somalia Space Agency,
Why travel in Space?
Why travel to the Moon and Mars?
SHATIGA EE AMITAR RAADIYO EE SOOMAALIYA IYO SHAQO.
All in Somalia radio course topic 03
https://sites.google.com/site/somaliahamradio/somalia-amateur-radio-course/Somaliaradiocoursetopic03.doc

04.
Early Somalia History,
History of Somalia,
Early History of Somalia,
Somalia billions of years ago,
The oldest life on Earth,
The earliest life that existed on Earth,
The creation of the Universe,
The creation of the Moon and the Earth,
SOCOTO AJNEBITA EE SOOMAALIYA IYO SAYNIS.
All in Somalia radio course topic 04
https://sites.google.com/site/somaliahamradio/somalia-amateur-radio-course/Somaliaradiocoursetopic04.doc

05.
Communications in Somalia,
Time in Somalia,
Somalia time,
International Amateur radio prefixes,
Amateur radio world prefix list,
Historic Somalia QSL cards,
ISGAARSIINTA EE RAADIYAHA AMITARKA SOOMAALIYEED.
All in Somalia radio course topic 05
https://sites.google.com/site/somaliahamradio/somalia-amateur-radio-course/Somaliaradiocoursetopic05.doc

06.
International voice code,
Phonetic code,
Mayday emergency call,
Pan urgency call,
LUUQ CODKA CAALMIGA AH.
All in Somalia radio course topic 06
https://sites.google.com/site/somaliahamradio/somalia-amateur-radio-course/Somaliaradiocoursetopic06.doc

07.
International amateur radio abbreviations,
Emergency Morse code signal,
Urgency Morse code signals,
SIDA LOOSOO GAABIYO XEERKA CAALAMIGA AH EE AMITAR RAADIYOO.
All in Somalia radio course topic 07
https://sites.google.com/site/somaliahamradio/somalia-amateur-radio-course/Somaliaradiocoursetopic07.doc

08.
International Q codes,
How to use the Q code,
Q CODKA CAALMIGA AH.

All in Somalia radio course topic 08
https://sites.google.com/site/somaliahamradio/somalia-amateur-radio-course/Somaliaradiocoursetopic08.doc

09.
What is the International Morse Code?
How does Morse code work?
Who invented the Morse code?
How do you learn the Morse code?
How do you hold a Morse code key?
List of the Morse code,
MORSE CODKA CAALMIGA AH.

All in Somalia radio course topic 09
https://sites.google.com/site/somaliahamradio/somalia-amateur-radio-course/Somaliaradiocoursetopic09.doc

10.
What is frequency?
What is wavelength?
What are radio waves?
Amateur radio frequency bands in Somalia,
What is the electromagnetic spectrum?
MOWJADA IYO DHERERKA HIRKA.

All in Somalia radio course topic 10
https://sites.google.com/site/somaliahamradio/somalia-amateur-radio-course/Somaliaradiocoursetopic10.doc

11.
Twelve (12) men landed on the Moon,
Man walked on the Moon,
Man went to the Moon and returned to Earth,
Somalia amateur radio frequency bands,
Radio communications in Space,
HABABKA WARLALINTA IYO MAWJADAHA HIRARKA RAADIYAHA AMITARKA SOOMAALIYEED.

All in Somalia radio course topic 11
https://sites.google.com/site/somaliahamradio/somalia-amateur-radio-course/Somaliaradiocoursetopic11.doc

12.
How to operate a radio transceiver,
The purpose of controls on a radio,
Controls on a receiver,
Controls on a transmitter,
SHARAX SHAQADA UU QABTO BOTON WALBA OO KAMID AH WARLALIS QABTAHA.

All in Somalia radio course topic 12
https://sites.google.com/site/somaliahamradio/somalia-amateur-radio-course/Somaliaradiocoursetopic12.doc

13.
Radio operating procedure,
How to check that the frequency is not in use?
How to call CQ?
How to start a radio conversation?
How to give information on the radio?
How to end a radio conversation?
NIDAAMKA LOO HOWLGALIYO RAADIYAHA AMITARKA AH.

All in Somalia radio course topic 13
https://sites.google.com/site/somaliahamradio/somalia-amateur-radio-course/Somaliaradiocoursetopic13.doc

14.
Learning English by using amateur radio?
How to make a radio log book?
How to answer questions about QSL cards?
How to answer questions about your equipment and antenna?
KUHADALKA INGIRIIS EE AMITAR RAADIYO.

All in Somalia radio course topic 14
https://sites.google.com/site/somaliahamradio/somalia-amateur-radio-course/Somaliaradiocoursetopic14.doc

15.
Learning English on radio,
Talking in English,
First English conversation,
Making friends by talking in the English language,
HAASAAWE KOWAAD EE AMITAR RAADIYO.

All in Somalia radio course topic 15
https://sites.google.com/site/somaliahamradio/somalia-amateur-radio-course/Somaliaradiocoursetopic15.doc

16.
Learning about electronic parts,
What are electronic components?
How does electricity work?
What is inside a radio transmitter?
What is inside a radio receiver?
XUBNO ELECTRONICA.

All in Somalia radio course topic 16
https://sites.google.com/site/somaliahamradio/somalia-amateur-radio-course/Somaliaradiocoursetopic16.doc

17.
What is a block diagram?
What is a circuit diagram?
How do you build a radio?
What is a crystal set?
How does a radio work?
JAANTUS MEEGAAR.

All in Somalia radio course topic 17
18.
What is a block diagram of a three stage transmitter?
How does a transmitter transmit voice, data and images?
What is an AM transmitter?
How does an AM receiver work?
What is an FM transmitter?
How does an FM receiver work?
What is an RF Radio Frequency amplifier?
What is a power amplifier?
What is a linear amplifier?
What is a Morse code transmitter?
How does a Morse code receiver work?
What is a double sideband DSB transmitter?
How does a double sideband DSB receiver work?
What is a single sideband SSB transmitter?
How does a single sideband SSB receiver work?
JAANTUS SANDUUQ.

All in Somalia radio course topic 18
https://sites.google.com/site/somaliahamradio/somalia-amateur-radio-course/Somaliaradiocoursetopic18.doc

19.
Somalia emergency preparation.
Somalia amateur radio friendship and emergency network.
Worldwide emergency preparation.
How to send radio messages.
Somalia emergency amateur radio frequencies.
Satellite phones, telephones and amateur radio.
Ham radio in a disaster can help aid agencies.
Local, national and international frequencies in Somalia.
Somalia emergency radio communications plan.
Emergency amateur radio communications.
WARISGAARSIINTA DEGDEGA AH EE AMITAR RAADYOOWGA
.
All in Somalia radio course topic 19
https://sites.google.com/site/somaliahamradio/somalia-amateur-radio-course/Somaliaradiocoursetopic19.doc

20.
Message Precedence.
QN signals.
HX codes.
ARL codes.
Amateur radiogram.
Emergency amateur radio codes.
CAADBAX CODKA AMITAR RAADIYO AH.

All in Somalia radio course topic 20
https://sites.google.com/site/somaliahamradio/somalia-amateur-radio-course/Somaliaradiocoursetopic20.doc

21.
Amateur radio brings help to Somalia.
Radio message format.
How to write and transmit amateur radiograms.
Message transmission and reception.
Somalia amateur radio emergency assistance.
BIRMAD EE RAADIYAHA AMITARKA SOOMAALIYA.

All in Somalia radio course topic 21
https://sites.google.com/site/somaliahamradio/somalia-amateur-radio-course/Somaliaradiocoursetopic21.doc

22.
Computers, Internet & ham radio.
Operating on the air.
Operating on the correct frequency.
Modes (types) of transmission.
The Ionosphere.
Understanding radio communications.
GARAAD: ISGAARSIINTA RAADIYO.

All in Somalia radio course topic 22
https://sites.google.com/site/somaliahamradio/somalia-amateur-radio-course/Somaliaradiocoursetopic22.doc

23.
How to build a home made $47 short wave radio transceiver?
How to build your own FM radio station?
How to build a radio station?
How to use a multimeter?
How to use a soldering iron?
How to measure current?
How to measure voltage?
How to build radio transmitters.
How to build a radio transmitter and receiver (transceiver).
DHIS: WARLALIS QABTAHA.

All in Somalia radio course topic 23
https://sites.google.com/site/somaliahamradio/somalia-amateur-radio-course/Somaliaradiocoursetopic23.doc

24.
How do you build antennas?
How to build a dipole antenna?
How to build an Inverted V antenna?
How to build a ground plane antenna?
How to use an SWR meter?
How to build a $150 transceiver that puts your computer on the radio waves?
How to build a $190 SSB voice and Morse code HF radio transceiver?
Building antennas.
DHIS: ANTEENADAAS.

All in Somalia radio course topic 24
https://sites.google.com/site/somaliahamradio/somalia-amateur-radio-course/Somaliaradiocoursetopic24.doc

25.
Radio transmission and reception.
Voice, data and image transmission and reception.
Young radio ham of the year awards.
The cause and elimination of radio interference.
Safety and emergency resuscitation procedure.
Radio communications.
ISGAARSIINTA RAADIYO.

All in Somalia radio course topic 25
https://sites.google.com/site/somaliahamradio/somalia-amateur-radio-course/Somaliaradiocoursetopic25.doc

26.
Electronic symbols, components and their functions.
Electric current, resistors, capacitors and coils.
Slow scan Television SSTV.
Transistors and valves (tubes).
Amateur Television ATV.
Electronics theory 1.
QAACIDO ELECTRONICA 1.

All in Somalia radio course topic 26
https://sites.google.com/site/somaliahamradio/somalia-amateur-radio-course/Somaliaradiocoursetopic26.doc

27.
Listening to radio signals from Space.
How to talk with radio amateurs on the International Space station (ISS).
Amateur Television in a rocket.
Amateur radio rocket.
Building a 136 kHz 300 Watt radio transmitter.
A home made 500 kHz amateur radio transmitter.
Radio wave propagation.
Using a Linear amplifier.
The transformer.
The diode.
Electronics theory 2.
QAACIDO ELECTRONICA 2.

All in Somalia radio course topic 27
https://sites.google.com/site/somaliahamradio/somalia-amateur-radio-course/Somaliaradiocoursetopic27.doc

28.
Amateur radio communication using the Moon. Moon-Earth-Moon (EME).
Radio receivers.
Resistance, reactance, impedance and resonance
Antenna feedline and coaxial cable.
Electronics theory 3.
QAACIDO ELECTRONICA 3.

All in Somalia radio course topic 28
https://sites.google.com/site/somaliahamradio/somalia-amateur-radio-course/Somaliaradiocoursetopic28.doc

29.
Transmitting a Laser beam from Earth to the Moon and back to Earth.
H.F. Space research frequencies.
Microwaves.
Two-way communications over 167 km using light waves.
Building a Laser receiver.
Building a Laser transmitter.
Fibre optic cables.
International Telecommunications Union (ITU).
ITU table of frequency allocations.
ITU frequency allotment plans.
ITU international frequency coordination.
ITU frequency registration.
International broadcast bands.
Marine (Maritime) frequencies for ships and boats.
Aviation (Aeronautical) frequencies for aircraft.
H.F. land and mobile frequencies for business and government.
H.F. Time signal station frequencies.
Distress beacon frequency.
Amateur radio frequency bands.
Television TV frequencies.
The 3 Television broadcast standards.
Mobile cell phone frequencies.
Communication satellite frequencies for Internet and telephone.
Satellite digital radio broadcasting frequencies.
Short wave broadcasting.
Short wave radio in 2009. Case study- Radio New Zealand.
Medium Wave MW broadcasting, AM stereo, the future of MW broadcasting.
Building friendships on ham radio and finding information on the Internet.
Broadcasting on the Internet.
Podcasting, Radio stations on the Internet.
Using Internet “online” radio receivers.
Using Internet “online” amateur radio transceivers.
How to make a computer become a VLF radio receiver.
Telecommunications.
ISGAARSIINTA.

All in Somalia radio course topic 29
https://sites.google.com/site/somaliahamradio/somalia-amateur-radio-course/Somaliaradiocoursetopic29.doc

30.
The Qur’an and astronomy.
Creation of the Universe.
History of astronomy 3500 BCE to 2009.
Radio signals from outer space.
What distance can the naked eye see?
Distances to the stars.
Hubble Space Telescope (HST).
Photos from the orbiting Hubble space telescope.
The microwave sky.
Cosmic microwave background radiation.
The birth of a star.
The birth of a galaxy.
Heart attack in a star.
Death of a star.
A dead star.
Radio emissions from outer space.
Radio waves from outer space.
Dark matter.
Quasars.
Black holes.
Pulsars.
Radio astronomy frequency allocations.
Radio from outer space.
International Astronomical Union (IAU).
Spectral absorption lines.
Spectral absorption line frequencies.
The international year of astronomy (IYA) 2009.
Society of Amateur Radio Astronomers (SARA).
Turn your computer into a telescope.
See the Universe on the Internet.
Radio astronomy.
CILMIGA XIDDIGISKA RAADIYO.

All in Somalia radio course topic 30
https://sites.google.com/site/somaliahamradio/somalia-amateur-radio-course/Somaliaradiocoursetopic30.doc

31.
Visit Somalia 2009.
Ministry of Information, Telecommunications and Culture, Garowe, Puntland, Somalia.
Operating frequencies for radio amateurs in Somalia.
Hobby radio and television frequencies in Somalia.
Visitor amateur radio license in Somalia.
BOOQASHO DALKA SOOMAALIYA.

https://sites.google.com/site/somaliahamradio/somalia-amateur-radio-license/VisitingSomalia2009..pdf?attredirects=0 

 

 

Somalia index http://sites.google.com/site/somaliaamateurradio/index1 

Somalia Ham Radio (First website- full) http://sites.google.com/site/somaliahamradio 

Somalia Amateur Radio (Second website- this site- now full) http://sites.google.com/site/somaliaamateurradio 

Radio Somalia (Third website- new website for the latest Somalia info) http://sites.google.com/site/radiosomaliaTHIS WEBSITE IS NOW FULL. 

 

As of 28 July 2010 our new website is called Radio Somalia. 

 

All further Somalia information shall be posted on our third and newest website. 

 

Radio Somalia website is on http://sites.google.com/site/radiosomalia/    
                                                         Contact: Sam Voron VK2BVS, 6O0A.
 
                                                         Email somaliahamradio@yahoo.com