Scientists in Telugu 1.

my collections of photo-description of some of the famous word-wide Scientists, for Telugu World

కొంత మంది ప్రపంచ ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్తల ఫొటోలతో కూడుకున్న వివరాల సేకరణ . ఇంటర్నెట్ లో ఉన్న తెలుగు వారి కోసం .

------------------------------------------------------------------------------------------------ Dr.Seshagirirao - Srikakulam-------------
 1. Science & Scientists-శాస్త్రము & శాస్త్రవేత్త
 2. Who is a Scientist , సైంటిస్ట్ అంతే ఎవరు ?
 3. Indian Heritage & Science , భారతీయ సంస్కృతి & విజ్ఞానము
 4. NobelPrize,నోబెల్‌ బహుమతి
 5. Alexander Fleming,అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ .
 6. Add-Haassel-ఆడ్ హాస్సెల్
 7. Abu Abdullah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi-అబ్దుల్లాహ్ ముహమ్మద్ బిన్‌ ముస ఆల్  క్వరిజామి .
 8. Abu Rayhan Biruni-అబు రెయాన్‌ బిరూని ,
 9. Adwin-Hovard-Armstrong-ఏడ్విన్‌ హవోర్డ్  ఆర్మస్ట్రాంగ్ ,
 10. Alberd Claude-ఆల్బెర్డ్ క్లాడ్ ,
 11. Albert Bruce Sabin-ఆల్బెర్త్ బ్రూసి సాబిన్‌ ,
 12. Albert-Van-Jaint-Gi-Orgi-ఆల్బెర్ట్ వాన్‌ జెయింట్  జి ఒరిగి ,
 13. Albert Einstein-ఆల్బెర్ట్  అయిన్‌స్టీన్‌ ,
 14. Alexis Keral-అలెగ్జిస్ కెరాల్ ,
 15. Alegzandar klemens Vinklar-అలెగ్జాండర్ క్లెమెన్‌స్ విన్‌క్లార్ ,
 16. Alwar gal Strand-ఆల్వార్  గాల్  స్ట్రాండ్ ,
 17. Amerigo-Vessuchi-అమెరిగొ వెస్సూచి ,
 18. AmileVanBehting-అమెల్ వాన్‌  బెహ్తిటింగ్
 19. Aretaeus-Cappadocia-అరెటియస్ కపడోసియా ,
 20. Arturi Ilmary Virbhanen-అర్టురి ఇల్మరీ విర్భనెన్‌
 21. Arthur Stanley Eddington-ఆర్థర్ స్టాన్లీ ఎడింగ్టన్‌ ,
 22. Arther C.Clark-ఆర్థర్ సి క్లార్క్ ,
 23. Aryabhattu-ఆర్యభట్టు ,
 24. Atto-Stern-అట్టో స్టెర్న్‌,
 25. Bekesee Giyargaan-బెకెసీ జియార్గాన్‌,
 26. Beerbal Sahani-బీర్బల్ షహాని ,
 27. Bernardo-Alberto-Howsse-బెర్నార్డొ  ఆల్బెర్టో  హౌసీ,
 28. Carl Devid Anderson-కార్ల్ డేవిడ్ యాండర్సన్‌ ,
 29. Carl Ferdinand Koli-కార్ల్ ఫెర్డినాండ్ కోలి ,
 30. Carl Gudhe Jhonskey-కార్ల్ గుడే జాన్‌స్కీ ,
 31. charles-rishet-చార్లెస్ రిసెట్ ,
 32. Charles Darwin-చార్లెస్ డార్విన్‌,
 33. Chargaf Ervin -చార్గఫ్ ఎర్విన్‌ ,
 34. Christopher Colombus-క్రిస్టొఫెర్ కొలంబస్ ,
 35. Claudi Luis Bertholet - క్లాడిలూయిస్ బెర్తొలెట్ ,
 36. Claud Bernard - క్లాడ్ బెర్నార్డ్ ,
 37. Carl-Bakh - కార్ల్ బాఖ్ ,
 38. Carl Vernar Hyjenbarg - క్లార్ల్ వెర్నర్ హైజెన్‌బర్గ్ ,
 39. Carl Lynus Paulingh,క్లార్ లైనస్  పాలింగ్ .
 40. C.N.R.Rao ,సి.ఎన్‌.ఆర్.రావ్ .
 41. C.V.Raman , సి.వి.రామన్‌.
 42. Danial Bovet ,డానియల్ బోవెట్ .
 43. Dattatreya Ramachadra kaprekar,దత్తాత్రేయ రామచంద్ర కప్రేకర్.
 44. dhanvantri ,ధన్వంత్రి .
 45. Doulath Singh Kotthari,దౌలత్ సింగ్ కొఠారి .
 46. Dr.Williams , డా.విలియమ్స్ .
 47. Edwin Pauwel Habul , ఎడ్విన్‌ పావెల్ హబుల్ .
 48. Ernest rutherford , ఎర్నెస్ట్‌ రూథర్‌ఫర్డ్‌.
 49. Ernest Arlando Larence , ఎర్నెస్ట్ ఆర్లాండో లారెన్స్ .
 50. Enrico Fermi ,ఎన్రికొ ఫెర్మి  .
 51. Evangelista Torricelli-ఇవాంజెలిస్టా టొర్రిసెల్లి
 52. Fedarick willhelm Bessel , ఫ్రెడరిక్ విల్‌హెల్మ్‌ బెసెల్ .
 53. Fedrick Andre Karnand , ఫ్రెడరిక్ ఆండ్రే కార్నండ్ .
 54. Fertinand Majilas_voyage , ఫెర్టినాండ్ మజిలాస్ .
 55. Frits Jernaik , ఫ్రిట్స్ జెర్నైక్ .
 56. Frize Albert Lipman , ఫ్రిజ్ ఆలబెర్ట్ లిప్‌మాన్‌.
 57. Francois heymans nobel prize winner , ఫ్రాంకోయిస్  హీమన్స్  .
 58. Francis Crick , ఫ్రాన్‌సిస్ క్రిక్ .
 59. Gabriele Falloppio-గాబ్రియల్ ఫెలోపియో
 60. Galileo Galilei , గెలీలియో గెలిలీ.
 61. George Charle Day Hevesii , జార్జ్ చార్లె డే హెవేసీ.
 62. Georges Lemaitre-జార్జెస్‌ లెమైటర్‌.
 63. George Stephenson - జార్జ్‌ స్టీఫెన్‌సన్
 64. George Wells Beedel , జార్జ్ వెల్స్ బీడెల్ .
 65. Giovanni Battista Amici , గియోవన్ని బాటిస్టా అమెసి.
 66. Guillaume Duchenne , గుల్లయుమే డుచెనీ.
 67. Hans Albrecht Bethe , హాన్స్ ఆల్ బ్రెక్ట్ భెథే .
 68. Hans Spemann ,హాన్స్ స్పేమన్‌.
 69. Haragobinda Khorona-india , హరగోబింద్ కరోనా.
 70. Harvey Williams Cushings , హార్వే విలియమ్స్ కుసింగ్స్ .
 71. Heek kamarleen vance , హీక్ కామర్లీన్‌ వాన్స్ .
 72. Henry karle Peter Dame , హెన్రీ కార్ల్ పీటర్ డేమ్‌.
 73. Henrietta Swan Leavitt , హెన్రీఎట్టా స్వాన్‌ లీవిట్ .
 74. Herman Sadingar,హెర్మన్‌ సాడింగర్ .
 75. Hippocrates ,హిప్పోక్రటీస్ ,
 76. Home Jahangir Bhaba , హోమి జెహంగర్ భాభా.
 77. Igor Yevgenyevich Tamm , ఐగోర్ యెవగనేవిచ్ టాయ్ .
 78. Isidor Isaac Rabi , ఇసిడార్ ఇసాక్ రాబి .
 79. Ivon Poplov , ఇవాన్‌ పాప్ లోవ్ .
 80. Jacobus Henricus van 't Hoff, Jr.,జాకబ్స్ హెన్రికస్ వాంట్‌హాఫ్ జూనియర్
 81. James Chadwick , జేమ్స్ చాడ్విక్ ,
 82. James batcheller Sumner , జేమ్స్ బ్యాచెల్లర్ సమ్‌నర్ .
 83. Jagadesh Chandra Bose , జగదీస్ చంద్రబోస్ .
 84. Jacques Lucien Monod , జాక్వెస్ లూసియెన్‌ మొనోడ్ .
 85. Jean Martin Charcot-Dr., జీన్‌ మార్టిన్‌ చార్ కాట్ ,
 86. John Howard Northrop-జాన్‌ హొవార్డ్ నార్ థ్రాప్
 87. John Richards Minott , జాన్‌ రిచార్డ్స్ మినోట్ .
 88. Jamshed ji Tata , జంషెడ్ జీ టాటా.
 89. Jaroslav Heyrovsky , జరోస్ల్లేవ్ హెరోవ్ స్స్కి .
 90. Johan Elert Boad , జోహాన్‌ ఎలెర్ట్  బోడ్ ,
 91. Luie Braily , లూయి బ్రైలీ ,
 92. Marie Curie , మేరీ క్యూరీ ,
 93. Meghnad Saha -మేఘనాధ్ సాహా
 94. Neels Gustav Delon , నీల్స్ గుస్తావ్ డేలన్ ‌.
 95. Nicolas Copernicus , నికొలాస్ కొపెర్నికస్ ,
 96. Otto Olaas , ఒట్టో ఒలాస్ ,
 97. Pathani Samanta-పటాని సమంత్
 98. Patrik Beran Blaket-పాట్రిక్ బేరాన్‌ బ్లాకెట్
 99. Praphulla Chandra Ray , ప్రఫుల్లా చంద్ర్ రాయ్ ,
 100. Philip Waren Anderson , ఫిలిప్ వారెన్‌ యాండ్రసన్‌ .
 101. Richard Kuhn , రిచర్డ్ కున్‌ .
 102. Sir Humphry Davy(1st Baronet)-సర్ హంఫ్రీడేవి
 103. S.K.Mitra , ఎస్.కె.మిత్రా .
 104. Salim A. Ali-Dr , సలీం ఎ .ఆలీ ,
 105. Sally Ride(female astronaut),సాలి క్రిస్టిన్ రైడ్(స్త్రీ వ్యోమగామి)
 106. ShantiSwaroop Batnagar , శాంతిస్వరూప్ బట్నగర్ ,
 107. SubramanyamChandrashekhar_A , సుబ్రమణ్యం చంద్రశేఖర్ ,
 108. Theodore William Richards , థియొడోర్ విలియమ్‌ రిచార్డ్స్ ,
 109. Thomas Edison , థోమాస్ ఎడిసన్‌ .
 110. Thomas Alva Edison,థామస్‌ ఆల్వా ఎడిసన్
 111. U.R.Rao , యు.ఆర్.రావ్ ,
 112. Vander Walls , వాండర్ వాల్స్ ,
 113. Will Helm Vein , విల్ హెల్మ్‌ వెఇన్‌ .
 114. William Henry Bragg , విలియం హెన్రీ బ్రాగ్ ,
Continue - > Scientists in Telugu

Subpages (104): View All
Comments