Понятный самоучитель Excel 2010

Волков В.Б. Понятный самоучитель Excel 2010. — СПб .: Питер, 2010.

Microsoft Excel - одна з найзагадковіших і найцікавіших програм в пакеті MS Office 2010. Цікава вона численними засобами автоматизації роботи, оформлення документів і багатими обчислювальними можливостями. Загадковість її полягає в тому, що більшість користувачів застосовують лише дещицю того, що може дати їм Excel. Це тим більш дивно, що спектр можливостей програми практично безмежний: від створення простих таблиць, побудови діаграм і графіків до вирішення складних обчислювальних задач і моделювання різних процесів.

Це видання присвячене новій версії програми - Excel 2010. Книга написана простою, доступною мовою і призначена для найширшого кола користувачів.

Завантажити (7,7 МБ - pdf)