Râul Suceava între Sadău şi Falcău, Munţii Obcina Mare

articolul continuă de aici 

Înainte de a ajunge la intersecţia cu drumul forestier Sadău, traversăm podul peste un mic afluent al Râului Suceava, Pârâul Sadău. În imaginea 1 este confluenţa Pârâului Sadău cu Suceava. Acest pod se zăreşte şi de pe malul drept al Sucevei (foto 7) iar Valea Sadăului se vede foarte bine în fotografiile 2 sau 24 de la https://sites.google.com/site/romanianatura52/home/carpatii-rasariteni/obcinile-brodinei/din-brodina-pe-varful-chepa-obcinile-brodinei. În imaginea 24 de pe această pagină se observă în partea dreaptă şi podul la care am ajuns. Imediat ajungem şi la intersecţia cu drumul forestier Sadău, pe partea stângă în sensul de parcurgere al Râului Suceava. Chiar la intersecţie se mai află un pod, peste Pârâul Sadău de data asta. De pe acel pod am fotografiat Pârâul Sadău, spre aval, spre podul celălalt, peste care trece drumul 209G, pe unde am trecut ceva mai înainte. După ce trecem de intersecţia cu Valea Sadăului, pe partea stângă dacă ne deplasăm înspre aval de la podul peste Pârâul Sădău începe traseul descris la https://sites.google.com/site/romanianatura54/home/carpatii-rasariteni/obcinile-brodinei/catunul-norocu-obcinile-brodinei-lipit-de-granita-de-nord-are-trei-case-locuite .

                      1
                            2

Am ajuns la podul peste Râul Suceava la intrarea în satul Brodina. Iată cum arată Râul Suceava, fotografiat de pe pod, iarna (foto 3) sau vara (foto 4) înspre amonte, apoi spre aval iarna (foto 5) sau vara (foto 6). 

                        3
                           4
                      5
                          6
                           7

De la podul peste Râul Suceava încercăm continuarea traseului în aval pe malul drept. Imediat mai la vale privim spre înapoi (foto 8). Întâlnim multe flori albastre de-a lungul micii porţiuni de luncă (foto 9). Râul Suceava este îndiguit şi pe alocuri trece peste porţiuni stâncoase, spălate de ape (foto 10). 

                              8
                        9
                        10

Apa curge destul de repede deoarece suntem în zona montană unde pantele sunt ceva mai mari (foto 11). Privind spre înapoi, deci stând cu faţa spre amonte, remarcăm în stânga noastră impozantul Vârf Chepa (1159 m) peste care am făcut traseul descris la primul link de mai sus (foto 12).

                            11
                             12

Continuăm deplasarea însă râul curge exact pe lângă malul care devine ceva mai înalt aşa că urcăm şi ne deplasăm prin spatele gardurilor gospodăriilor din satul Brodina. Peste tot întâlnim flori (foto 13). Râul curge destul de puternic (foto 14). La un gard trebuie să ne oprim deoarece acesta cuprinde toată porţiunea din mal şi nu se mai poate înainta. De acolo privim frumoasele căpiţe de fân proaspăt cosit (foto 15).

                           13
                             14
                              15

Facem cale întoarsă şi ne abatem pe malul stâng. Găsim un drum pe care mergem paralel cu albia Sucevei până în dreptul unor gospodării. Acolo este o porţiune mai largă acoperită cu prundiş unde găsim flori specifice luncilor (foto 16). Ceva mai la vale întâlnim o punte (foto 17). 

                          16
                            17

De pe ea privim spre amonte (foto 18) şi spre aval (foto 19). 

                            18
                              19

Traversăm apoi o scurtă porţiune de luncă şi depăşim conflenţa Sucevei cu micul pârâu ce vine din cătunul Norocu (foto 20). Apoi continuăm înaintarea pe un drumeag care se va termina destul de repede la o pantă mai mare, cu mulţi copaci. În stânga, în apă, zărim o fostă punte (foto 21).

                             20
                           21

Din stânga noastră în sensul de mers se scurge un firav pârâiaş (foto 22). Ne deplasăm cu atenţie pe pantele care duc direct în râu. La o mică alunecare de teren găsim multă Coada Calului (foto 23). Coborâm cu atenţie spre albia râului şi putem continua înaintarea pe pietrele mari de pe margine (foto 24).

                           22
                            23
                              24

Găsim o porţiune cu multe pietre care înaintează până în mijlocul apei. Mergem şi noi pe acolo cât se poate. Casele sunt situate pe malul drept, foarte aproape de noi (foto 25). Înspre aval zărim podul peste Râul Suceava din satul Brodina (foto 26).

                      25
                              26

La 200 metri amonte de pod nu mai putem înainta pe mal şi trebuie să urcăm printre arbuşti tineri şi deşi. Suntem în partea inferioară a locului unde a avut loc o mare alunecare de teren în anul 2008 când cursul Sucevei era cât pe ce să fie blocat de pământul dizlocat. Depăşim această porţiune şi găsim o potecă ce ne scoate imediat la pod.

Deşi de aici Râul Suceava curge aproape paralel şi la distanţă mică de drumul spre următorul sat, Falcău, am preferat să înaintăm la început pe malul drept geografic al râului. Nu o putem face imediat deoarece am avea de traversat livada unei gospodării. De aceea ocolim acea gospodărie pe drumul nemodernizat 176 care duce spre Valea Brodinei, drum pe care am făcut ieşirea de pe traseul descris la https://sites.google.com/site/romanianatura52/home/carpatii-rasariteni/obcinile-brodinei/din-brodina-pe-varful-chepa-obcinile-brodinei . Nu parcurgem prea mult ci până intersectăm calea ferată care este dezafectată acum. Ne deplasăm apoi de-a lungul căii ferate nu înainte de surprinde ceea ce se mai vede din alunecarea de teren despre care am scris mai sus (foto 27). Privim spre aval locul printre munţi pe unde curge Suceava (foto 28). 

                                  27
                             28

Avem de parcurs foarte puţin până la podul de cale ferată peste râu. De-a lungul căii ferate cresc în număr mare tufe de măceş cu flori inconfundabile (foto 29), tufe de trandafir sălbatic (foto 30) dar şi tufe de soc.

                           29
                                  30

Ajungem la vechiul pod, unul istoric (foto 31). De pe el privim spre amonte porţiunea pe care am ocolit-o. În imaginea 32 se zăreşte podul rutier peste care am trecut ceva mai înainte. De asemenea privim spre aval (foto 33). Din nou vegetaţia este prea bogată pentru a putea înainta pe malul stâng de data asta şi de aceea ieşim la drumul asfaltat şi ne deplasăm câteva sute de metri până depăşim ultima gospodărie pe partea dreaptă în sensul de mers. Imediat după această gospodărie găsim un drumeag ce ne scoate înapoi la râu.

                            31
                               32
                           33

Undeva în amonte, pe malul drept, se găseşte confluenţa Râului Brodina cu Suceava. Iată cum arată iarna Brodina, de pe penultimul pod, de la intrarea în satul Brodina, dacă ne deplasăm pe drumul 176 dinspre Brodina de Sus spre satul Brodina (foto 34). La 1 km la vale faţă de acest penultim pod, cel din imaginea 34, dacă ne deplasăm de-a lungul Râului Brodina, se află ultimul pod de pe acest râu, înainte de confluenţa sa cu Suceava (foto 35). 

                      34
                                35

Confluenţa Râului Brodina cu Suceava am surprins-o în imaginea 35a. Râul Brodina este cel din dreapta în imaginea 35a. Tot din zona confluenţei am privit spre amonte Râul Suceava (foto 35 b). Am surprins atât podul de cale ferată, cel din imaginea 31 iar pe sub el, ceva mai departe se zăreşte podul rutier de care tocmai am trecut, cel din imaginea 26. Valea Brodina precum şi podul din imaginea 35 peste Brodina se văd foarte bine spre dreapta în imaginea 35c, făcută de pe traseul descris la https://sites.google.com/site/romanianatura54/home/carpatii-rasariteni/obcinile-brodinei/catunul-norocu-obcinile-brodinei-lipit-de-granita-de-nord-are-trei-case-locuite (foto 33 de pe acest traseu).

                          35a
                             35b
                             35c

Iată iar acel pod fotografiat după ce am ajuns din nou la albia Râului Suceava pe malul stâng (foto 36). Viteza râului creşte iar pe marginea sa apar pietre de dimensiuni ceva mai mari (foto 37). Malul stâng de-a lungul căruia vom merge în continuare este îndiguit. Râul se apropie foarte mult de drumul asfaltat 209G. La un moment dat este convenabil să înaintăm chiar pe drum, imediat ce ieşim din satul Brodina. Din acel loc fotografiem munţii din stânga noastră în sensul de mers. Pe creasta care se vede am ajuns la finele traseului descris la https://sites.google.com/site/romanianatura54/home/carpatii-rasariteni/obcinile-brodinei/catunul-norocu-obcinile-brodinei-lipit-de-granita-de-nord-are-trei-case-locuite. În imaginea 38 vârful împădurit în partea superioară, din penultimul plan, în stânga imaginii, este Cârmaciu (846 m).

                             36
                    37
                           38

Ceva mai la vale Suceava trece peste câteva plăci stâncoase (foto 39) apoi apa loveşte în digul de protecţie al drumului (foto 40). 

                               39
                            40

Ne-am abătut pe un drumeag lateral aflat în partea opusă apei, după ultimile case din Brodina, pentru a fotografia ultima porţiune a traseului descris la https://sites.google.com/site/romanianatura54/home/carpatii-rasariteni/obcinile-brodinei/catunul-norocu-obcinile-brodinei-lipit-de-granita-de-nord-are-trei-case-locuite, drum care se vede şi în imaginea 34a că se desprinde din drumul principal şi are direcţia spre munte, către locul de unde a fost făcută fotografia. Asta pentru a admira frumuseţea peisajului (foto 41, 42). Apoi revenim la cursul apei şi coborâm mai departe de-a lungul ei (foto 43). Găsim flori de toate culorile însă predomină galbenul (foto 44). 

                      41
                              42
                                43
                              44

Remarcăm pe malul drept mici porţiuni de abrupt (foto 45). Drumul şi albia râului se află la câţiva metri. Pe marginea dreaptă a drumului, în sensul de coborâre, se află plantaţi copaci (foto 46). Peisajul rămâne la fel de frumos (foto 47). În acestă zonă, pe partea dreaptă a râului se află capătul nordic al Obcinii Mari, a cărei creastă, descrisă în totalitate, o puteţi citi la https://sites.google.com/site/romanianatura57/home/carpatii-rasariteni/obcina-mare/muntii-obcina-mare-creasta-principala .

                             45
                                  46
                                47

Ceva mai la vale ajungem în dreptul hergheliei de la intrarea în satul Falcău, în zona numită Frasin. Se văd grajdurile şi împrejmuirea. Râul oferă o surpriză în dreptul hergheliei: trece printre câteva stânci de dimensiuni mai mari, peste un prag şi de aceea apa este foarte tumultoasă (foto 48). De-a lungul timpului apa a modelat gresiile printre care trece (foto 49). Pe malul opus stau mărturie timpului uriaşe stânci cu forme rotunjite (foto 50). Tot aici am realizat un scurt film .

                                 48
                                  49
                                 50

Dupa ce admirăm această frumoasă porţiune, ceva mai la vale găsim câteva stânci modelate de apă (foto 51). Din dreapta, Suceava primeşte un mic afluent, Pârâul Ascunsu (foto 52). Pe partea cealaltă, spre stânga în sensul de mers, se află primele case din Falcău, unele tradiţionale (foto 53). 

                       51
                              52
                               53

Pe marginea apei, din loc în loc, cresc flori de toate culorile (foto 54). Ajungem la podul care duce spre zona Ascunsu. Ne abatem puţin de la drumul asfaltat şi de pe pod privim spre amonte (foto 55) şi spre aval (foto 56). 

                                54
                            55
                                  56

Pe acest pod am intrat în traseul de debut al Obcinii Mari. Spre nord se vede Vârful Cârmaciu (846 m) şi spre stânga, mai jos de acest vârf, o pată albă nu este altceva decât stânca pe care am efectuat traseul de căţărare descris la https://sites.google.com/site/romanianatura43/home/carpatii-rasariteni/obcina-mare/falcau-obcina-mare-catarare-pe-stanci  (foto 57). Tot această porţiune, a podului care duce spre Ascunsu, am fotografiat-o iarna (foto 57a), din creasta din stânga noastră în sensul de parcurgere a râului, înainte de a ajunge pe Vârful Cârmaciu. De asemenea, de pe pod, privim spre nord-vest (foto 58).

                                  57
                             57a
                                58

Coborâm apoi spre digul de pe malul stâng al Râului Suceava, pe care ne vom deplasa în continuare. Privim spre podul peste care am fost acum câteva momente (foto 59). Ne deplasăm spre aval trecând pe lângă o balastieră. Pe malul drept muntele coboară până în apă (foto 60). 

                           59
                                 60

Suntem deja în satul Falcău şi după o foarte mică distanţă parcursă după balastieră zărim podul CFR (foto 61). 

                                61

Din acest loc nu mai putem înainta pe mal din cauza vegetaţiei dar şi a porţiunii îngrădite, deşi mai sunt 200 metri până la pod. Aşa că trecem prin grădina unui localnic şi ieşim din nou la drumul 209G de unde ne deplasăm spre aval până ajungem la calea ferată de unde ne vom abate înapoi spre pod.