Ulma - Sadău, spre aval pe Suceava, Munţii Obcina Feredeului

articolul continuă de aici 

1


Suntem pe malul drept, la aproximativ 1 km după ce Râul Suceava a intrat din nou în ţară. Spre amonte râul arată ca în imaginea 1. 2

Spre aval zărim podul peste râu (foto 2), peste care trece drumul nemodernizat 48C pe care se poate ajunge în mai multe din satele din munţi, de exemplu la Costileva, un sat destul de izolat, sau Lupcina, alt sat dintre munţi. 

3


În dreapta noastră în sensul de coborâre se află o alunecare mică de teren, spectaculoasă şi în vecinătatea ei o pantă plină cu flori (foto 3). Printre aceste flori remarcăm clopoţeii (foto 4) şi bulbucii care sunt înfloriţi la început de iulie 2015 când am parcurs această porţiune (foto 5). Pantele munţilor din dreapta noastră sunt pline de flori şi verdeaţă (foto 6).
4
5

6
7


Ajungem şi la pod de unde privim spre amonte (foto 7). Se vede în partea stângă a imaginii o parte din alunecarea de teren despre care am spus precum şi drumul pe care ne-am deplasat. Dacă traversăm acest pod şi ne deplasăm spre stânga faţă de sensul de coborâre de-a lungul râului, ajungem în 100 metri la drumul 209G, aproape de ultimele case dinspre amonte din satul Ulma. 


8


Tot de pe pod privim şi spre aval; în partea stângă în imaginea 8, în umbră, este confluenţa Pârâului Ulma cu Râul Suceava.


9


După acest pod am preferat continuarea traseului pe malul drept deşi este ceva mai dificil de parcurs decât cel stâng. Imediat după pod se desprinde un drum forestier denumit Buraciuc II (foto 9) pe care ne înscriem deoarece merge paralel cu albia râului. 
10


Spre amonte drumul pe care îl părăsim arată ca în imaginea 10. Încercăm să ţinem cât mai aproape de cursul râului şi undeva mai spre vale depăşim un mic afluent (foto 11). 


11   12


Ajunşi la capătul drumului forestier ne luptăm în continuare cu vegetaţia bogată. Privim spre malul stâng (foto 12). Ceva mai la vale avem din nou un punct de unde putem privi spre nord către micul sat Ulma (foto 13). Peisajul este încântător.
                                                   13


14


Trebuie să mai depăşim câteva locuri cu vegetaţie destul de bogată şi ajungem din nou pe malul apei de unde ne uităm spre amonte (foto 14). 15


Suntem într-un loc unde vegetaţia de luncă este abundentă şi greu de străbătut. De aceea continuăm înaintarea pe un braţ secundar, pe unde acum mai curge doar un firişor de apă (foto 15) apoi urcăm pe malul ceva mai înalt de aici (foto 16). 

16


17Mai intersectăm câteva drumuri forestiere şi admirăm din nou satul Ulma, aflat atât de departe în nordul ţării, între munţi (foto 17).
18


Unul din drumurile forestiere pe care îl traversăm urcă spre pădurea din dreapta noastră în sensul de mers, trecând pe lângă o zonă de abrupt (foto 18). 
19


Urmează imediat o porţiune cu uriaşe ferigi dar şi alte plante foarte înalte (foto 19). 20


Răzbatem destul de greu printre acestea şi ajungem din nou pe malul râului unde privirea ne este atrasă de multe pietre, destul de mari, risipite prin albie (foto 20). 21


Urcăm din nou pe mal şi găsim un drumeag care ne conduce spre o poiană îngrădită (foto 21). 


22Ne deplasăm înapoi spre râu, pe lângă acel gard şi înainte ca să ne luptăm din greu să răzbatem prin vegetaţia extrem de bogată pe mica limbă de pământ dintre gard şi râu, mai privim spre malul stâng (foto 22). Totuşi de undeva putem privi spre dreapta noastră către pantele frumoase care duc spre pădurile adânci din această zonă (foto 23).23


24


Undeva mai spre vale râul se desparte în două mici braţe (foto 24) iar înaintarea ne este din nou blocată de ierburile foarte înalte (foto 25). 

25

26


Dar, undeva în dreapta noastră, zărim un dig de protecţie, din pietre. Ne deplasăm către el şi continuăm pe el înaintarea, pentru câteva sute de metri (foto 26). 

27


Ajungem, pe lângă câteva case, la o potecă ce ne conduce la o punte peste râu (foto 27). 

28


De la mijlocul punţii privim spre amonte (foto 28) şi spre aval (foto 29). 29
Deşi iniţial am încercat continuarea traseului pe malul stâng, imediat după punte înaintarea devine imposibilă. Aşa că am revenit la acea punte şi am continuat tot pe malul drept. Imediat după punte, pe malul drept, din nou vegetaţia este foarte bogată şi e destul de greu de înaintat. Totuşi această porţiune este scurtă şi întâlnim imediat un drumeag care ne scoate iar lângă râu. Din acel loc am privit spre amonte (foto 30).

                               30

Continuăm coborârea pe malul râului şi undeva mai la vale găsim un loc cu mai multe pietre rotunde, destul de mari (foto 31). În câteva sute de metri, mergând printre răchitele de pe malul râului (foto 32) ajungem la podul peste râu din dreptul satului Nisipitu (foto 33). 

                        31
                          32
                          33 

De pe pod privim spre amonte (foto 34). Traversăm podul spre malul stâng şi găsim o tablă pe care scrie Râul Suceava (foto 35). 

                         34
                            35

Şi aici am dorit să continuăm înaintarea pe malul stâng dar am revenit la malul drept. Înainte de a parăsi podul surprindem, în imaginea 36, Pârâul Nisipitu care se varsă în Suceava chiar în vecinătatea podului. Imediat după podul peste Suceava este un alt pod, mai mic, din lemn, peste Pârâul Nisipitu. Traversăm acel pod şi ajungem la o întinsă şi foarte frumoasă pajişte (foto 37). Este şi un drum de ţară care trece peste această pajişte, ocolind câteva case. La una din ele am admirat fânul pus la uscat în căpiţe (foto 38).

                          36
                                     37
                                     38

Florile de aici, de toate culorile şi mărimile, încântă privirea (foto 39). Drumul ne conduce la o gospodărie unde cerem permisiunea de a trece prin grădină pentru a ajunge din nou la malul apei. Din nou întâlnim o porţiune de luncă cu vegetaţie foarte bogată (foto 40). 

                                   39
                          40

Dar înaintăm printr-o zonă mai degajată unde găsim lumânărele (foto 41) dar şi alte flori galbene de o frumuseţe ireală (foto 42). 

                                 41
                                         42

Traversăm apoi o porţiune mlăştinoasă şi întâlnim un drum forestier care ne conduce la malul Râului Suceava (foto 43). Dar continuăm înanintarea pe un alt drum care merge aproape paralel cu albia râului şi ajungem într-o zonă pe unde apa curge probabil la debite mai mari. Acum, pe aici, se scurge doar un mic braţ secundar al ei (foto 44).

                        43
                                   44

Râul face un cot destul de mare (foto 45) şi înaintarea noastră este din nou barată de vegetaţie (foto 46). 

                      45
                             46

Ajungem la un loc cu mari porţiuni de abrupt stâncos (foto 47) unde nu se mai poate înainta chiar pe lângă cursul de apă. Aşa că traversăm un mic afluent (foto 48) şi urcăm un jgheab destul de abrupt (foto 49) până ajungem în pădure. 

                     47
                                       48
                            49

Avem de urcat destul de mult deoarece porţiunea abruptă este destul de mare. Într-un loc unde panta se mai domoleşte continuăm deplasarea paralel cu albia râului. De undeva putem privi spre râu (foto 50) dar şi spre munţii aflaţi pe partea cealaltă a apei (foto 51). 

                      50
                             51

Ne deplasăm prin frumoasa pădure (foto 52) până dăm peste alt obstacol, un jgheab adânc şi foarte înclinat. Trebuie să mai urcăm pentru a-l ocoli. Undeva mai sus întâlnim un drum forestier pe care îl vom urma până în vale. De acolo privim peisajul feeric prin care curge râul (foto 53). Spre aval zărim un pod (foto 54). 

       52

                                       53
                             54

Ajungem imediat la un drum forestier, unde prima dată ne atrage atenţia o plăcuţă din lemn (foto 55). 

                              55

Privim drumul forestier spre amonte (foto 56) apoi coborâm spre podul pe care l-am zărit. Pe lângă drumul forestier pe care suntem curge un firav pârâu care se varsă în Suceava în vecinătatea podului (foto 57). 

                                  56
                                           57

De pe pod privim spre amonte (foto 58) şi spre aval (foto 59). Din acest punct decidem să urmăm malul stâng. Traversăm podul şi înainte de a ajunge la drumul 209G întâlnim un indicator care spune de pe ce drum forestier am coborât (foto 60). Ieşim în drum apoi.

                        58
                                     59
                                        60

 Aici găsim un mic loc de popas amenajat şi un izvor (foto 61). Suntem în vecinătatea micului cătun Paltin. După un mic popas continuăm coborârea de-a lungul râului. Ceva mai la vale găsim o punte peste râu (foto 62). 

                           61
                         62

De pe ea (foto 63), ca de obicei facem fotografii spre amonte (foto 64) şi spre aval. 

                                63
                                  64

Din nou vegetaţia bogată ne obligă să mergem la o oarecare distanţă faţă de cursul râului dar ori de câte ori avem ocazia ne apropiem din nou de apă. De undeva mai de la vale privim spre malul drept unde surprindem câteva stânci aşezate în trepte pe care apa le erodează continuu (foto 65). Apoi râul se apropie foarte mult de drum. A fost construit un dig aici pentru a proteja drumul de furia apei atunci când debitul ei este foarte mare (foto 66).

                              65
                           66

Ajungem la primele case din satul Sadău, comuna Brodina. Undeva găsim un podeţ care facilitează trecerea pe malul opus (foto 67). Privim spre aval de pe acel podeţ (foto 68) iar înainte de a reveni pe malul stâng remarcăm căpiţele de fân de pe malul drept (foto 69). 

                             67
                      68
                        69

Dar iată că în dreapta noastră în sensul de coborâre zărim releele de pe Vârful Chepa (în partea dreaptă, sus în imaginea 70) precum şi poiana de unde am făcut fotografia 16 de la https://sites.google.com/site/romanianatura52/home/carpatii-rasariteni/obcinile-brodinei/din-brodina-pe-varful-chepa-obcinile-brodinei .

                               70

De undeva din dreptul unor case găsim un drumeag pe care putem ajunge din nou pe malul apei (foto 71). Un fluture face popas pe florile care pe aici se găsesc din plin (foto 72). 

                        71
                                  72

Ne deplasăm mai departe şi admirăm din nou, în dreapta noastră, vârful care domină munţii în această zonă, Chepa (foto 73). În vecinătatea bisericii din satul Sadău, de pe imensul dig din beton, privim spre amonte unde surprindem podul de cale ferată, nefuncţional acum (foto 74). 

                        73
                                    74

De acolo mai avem foarte puţin şi ajungem la podul peste Pârâul Sadău.