Faună, avifaună în România

Nimeni nu oferă atâta informaţie ca noi (ştiri, articole, ghiduri, hărţi, imagini): 18.000 pagini A4 gratuit!

Capitol cu menirea de a povesti mult şi multe, dar mai ales de a arăta imagini convingătoare. Descrierea faunei şi avifaunei de la noi umple multe tomuri, dar de obicei numai cu... text; există o mare nevoie ca imagini sugestive să fie alăturate descrierilor în cuvinte.

Peşterile cu urşi din Munţii Făgăraşului, pe Ciortea şi Muşeteica

Capra neagră, Rupicapra rupicapra carpatica în România (record mondial) și în lume

Bourul în heraldica României, cea europeană şi de la Sfântul Mormânt

Brebul (Castor fiber), pe malul Oltului, în județul Brașov
Buburuza/ Gărgăriţa, un răpitor important
Cavalcada; calul romanesc
Călugăriţa, Mantis religiosa
Căpuşe, tratament
Cocoșul de mesteacăn în Munții Carpați
Cocoșul de munte (Tetrao urogallus) în Munții Carpați

Fluturele cu barbă, Catocala nupta, în Munţii Latoriţei
Graurul, Turdus vulgaris
Huhurezul mare, Strix uralensis
Huhurezul mic, Strix aluco, Munţii Ciuc
Ierunca (Tetrastes bonasia rupestris) în România
Jderul de copac

Cerbi în Munţii Igniş
Castori şi plante carnivore în Depresiunea Maramureşului
Liliecii, Chiroptera, vestitorii primăverii în România şi Depresiunea Maramureşului
Cocoşul de munte nu mai are frică de oameni!
Cocoşul de munte nu fuge de oameni şi cai
Furnici mari în Munţii Obcina Mare
Veveriţa în Munţii Obcina Mare
Cum bea veveriţa apă, Munţii Obcina Mare

Barză neagră, Munţii Obcina Mare
Şarpe, prădător şi urmărit, Munţii Obcina Mare
Ciute şi bulbuci la graniţa cu Ucraina, Podişul Sucevei
Gaiţa, Garrulus glandarius, Podişul Sucevei
Şoarecele de pădure în Podişul Sucevei
Munţii Stânişoara, rezervaţia de zimbri

Insecte la Voroneţ, Munţii Stânişoara, Vaca Domnului (Pyrrhocoris apterus)
Libelula în Podişul Sucevei
Vrabia de câmp, Passer montanus, Podişul Sucevei

Grauri și ciocănitoare la Rădăuți, în Podișul Sucevei

Șopârla de câmp (Lacerta agilis L.)

Șopârle, vipere, broaște de munte în Munţii Giurgeu

Cerb şi ciute în Munţii Suhard
Cănăraşii, Serinus serinus, Subcarpaţii Tazlăului
Melci albaştri în Munţii Tarcău
Lebede la Piatra Neamţ, Munţii Tarcău, Lacul Reconstrucţia
Şarpele de alun, Coronella austriaca, Munţii Tarcău
Ciocănitoarea, Munţii Berzunţi şi Tarcău
Veveriţa, Sciurus vulgaris, Munţii Berzunţi şi Tarcău
Raţa mare şi găinuşa de baltă la Oneşti, Munţii Trotuşului
Ţestoase şi raţe la Oneşti, Munţii Trotuşului

Pasul Ghimeş - Siculeni, prin Munceii Nășcălatului, unde trăiește 10% din populația de acvilă mică țipătoare din lume

Forfecuţa (Loxia curvirostra), Munţii Nemira
Şarpele de sticlă, Anguis fragilis, Munţii Nemira
Mărăcinarul negru (Saxicola rubicola L.), Munţii Vrancei

Urme ale activității castorului (Castor fiber) la Dumbrăvița, în Munții Perșani
Lebede şi lişiţe pe Marea Neagră

Munţii Măcin, culorile guşterilor
Guşter, la Iaşi

Lupul (Canis lupus) în Carpaţi
Popândăi la vulcanii noroioşi de la Berca

Cuib inedit, Dobrogea
Pescărelul albastru (Alcedo athis) şi Prigoria (albinărel, prigoare) (Merops apiaster)
Păsări din Dobrogea

Ciocănitoarea neagră, Dryocopus martius, în Munții Postăvaru

Mistreţi şi căprioare în Munţii Leaota
Munţii Bucegi, Valea Cerbului: urşii fură săpun şi deodorant

Lacul Popeşti/ Leordeni/ Breaza/ Glina, multe specii de maci şi păsări

Vulpea
Vulpe pe creasta Făgăraşului, iarna
Ion care stâlcea urşii, Munţii Făgăraşului
Râsul, Lynx lynx, în Carpaţi, Făgăraşului şi Muntele Mare

Urme de râs (Lynx lynx), Munții Postăvaru și județul Caraș Severin
Marmotă sub Vârful Paltinu, Munţii Făgăraşului
Vipere cu corn, Defileul Oltului
O şopârlă fără picioare: şarpele de sticlă, Anguis fragilis în Munţii Şureanu
Un iepure pe creasta Retezatului, iarna (vezi episodul 2)

Bucureşti, lacuri, parcuri, faună, avifaună
Guguştiuci pe balcon, Bucureşti

Papagali în libertate, ianuarie 2016, Parcul Tineretului, Bucureşti

Rezervația ornitologică Satchinez, în Câmpia Banatului

Şopârle în Cheile Runcului, Muntele Mare

Pescărușul albastru (Alcedo Atthis)

Vânturelul roșu

August von Spiess, vânător și scriitor despre Carpați


https://sites.google.com/site/romanianatura54/home/carpatii-rasariteni/tarcau/melci-albastri-in-muntii-tarcau

           Sunt melci albaştri în Munţii Tarcău. Foto: Marelena şi Radu Puşcarciuc (Oneşti) 

https://sites.google.com/site/romanianatura53/fauna-in-romania/calugarita-mantis-religiosa

CălugăriţaFoto: Marelena şi Radu Puşcarciuc (Oneşti)  Foto: Costel Rotari. Imagine de la. Urcând spre Pietrosul Bistriţei.

Donează 30 de lei