ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ

«Կրթության որակի ապահովման և կառավարման» բաժնի տեղեկատվական հարթակ


Տեղեկատվական հարթակի հիմնական նպատակն է մասնագիտական կրթության բարձր մակարդակի ապահովման ասպարեզում մեր ձեռքբերումների և հնարավորությունների լիարժեք և անկողմնակալ տեղեկատվության հրապարակումը:

Մենք ձգտում ենք դարձնել մեր այս հարթակը բաց և հասանելի բոլոր շահագրգիռ անձանց համար, ինչպես նաև շնորհակալ կլինենք ընդունելու ցանկացած Ձեր դիտողությունները և առաջարկները հարթակի ֆունկցիոնալության և բովանդակության բարելավման և կատարելագործման վերաբերյալ:

Սույն հարթակը հանդիսանում է ՀՊՄՀ-ի պաշտոնական տեղեկատվական ռեսուրս և արտացոլում է կրթության որակի ապահովման բնագավառում իրականացվող գործունեությունը, ինչպես նաև այն նախատեսված է տեղեկատվություն տրամադրել շահառու կողմերին որակի կառավարման համակարգի հարցերի ամբողջ սպեկտրի վերաբերյալ: