Font de Son Morro -2-

Municipi.- Valldemossa | Lloc.- Son Morro - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Pou albellonat | Situació: Google Maps (31 S 468752 4394025) | Alçada.- 281 msnm

Fonteta situada a uns 110 metres per la part nord-est de ses cases de la possessió, al costat d'un camí de carro que apunta de cap a Pastoritx.

Es tracta d'una captació molt superficial situada a uns 9 metres del camí abans esmentat: un pou fet de pedra seca, secció rectangular (0,90 x 0,90 m) i només que 1,5 metres de fondària amb un ullal actiu al fons.

Aquest pou de captació comunica amb el camí mitjançant un albelló fet també de pedra seca, clarament construït a cel obert i amb una secció triangular (0,60 x 0,60 m) que acaba en un abeurador a boca de camí. Tant la captació en el pou com la sortida en l'abeurador, hi ha grans dipòsits de sediments calcaris, motivat sense dubtes per la poca distància que hi ha entre la capa de captació i la superfície del terreny.

Hi ha indicis que segurament la captació antigament subministres aigua al safareig que hi ha prop de les cases i que també rep les aigües de la font de Son Morro -3-.

La fonteta ha estat localitzada amb l'ajuda de Josep Ferrer Nós.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Febrer 2020