Llubí

Font de s'Hort de Son Rossinyol

Municipi.- Llubí | Lloc.- Son Rossinyol - Rústic - Públic | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 502077 4392095) | Alçada.- 91 msnm

Font situada a uns 520 metres per sa part de llevant de ses cases de s'Hort de Son Rossinyol, en un redol conegut com ''es Polls'' amb un parell d'exemplars que ben bé justifiquen el topònim.

Coneguda també com sa ''Font de sa Cleda'', es tracta d'un clot fet al sòl de forma rectangular amb 4 x 1,2 i 2 metres de fondària amb un petit coll fet de pedra d'uns 0,50 metres que envolta dit rectangle, almenys actualment descol·locades i amb una peça de ''mallazo'' tirada damunt per protecció contra caigudes. Una vella pica com abeurador (o rentador ?) al costat completa es conjunt. A Orient (Bunyola) hi ha una font molt semblant: sa font de Cas Coix.

Al costat de més a llevant es veu començar una mina curta amb un arc de volta fet de pedra seca on ben segur hi ha s'ullal de sa font; no podem aportar més detalls en estar el ''pou'' mig ple d'aigua. Al costat contrari surt un albelló de desguàs que pel mateix motiu no podem aportar les seves dimensions, almenys aquí a l'inici. Aquest albelló recorre uns 80 metres fins a arribar al costat del camí de Son Bessó, que el creua per davall (0,40 x 0,40 metres).

Després des camí hi ha restes que s'albelló es convertia en dues canals a cel obert, (segurament hi havia algun tipus de comporta o repartidor). Una part anava de cap a un abeurador, avui reconstruït amb peces de formigó i engolit dins un espès canyar però que té aigua encara. S'altra canal (o el que queda d'ella) segueix en direcció nord-oest de cap a ses cases de s'Hort, a uns 520 m. com s'ha dit a dalt.

Entre sa captació i s'abeurador hi ha un tercer element relacionat: una bassa, però en estar s'espai totalment envaït per romegueres i canyes es fa impossible arribar-hi i per tant veure sa possible relació amb els altres dos elements.

Una canonada de plàstic explica que hi hagi aigua a sa bassa de captació i a l'abeurador, en un sistema que sembla ser s'única font natural de Llubí i que encara està viva.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juny 2018