Virtuele Oudheidkamer Nunspeet

Welkom!

Bekenburg is de naam van een verdwenen kasteel in het buitengebied, tussen de beken bij de vroegere Zuiderzee. Volgens de overlevering is het in de 18e eeuw afgebroken en is het bouwmateriaal hergebruikt voor de Essenburg. Onderzoekers, zowel professionals als amateurs, hebben zich ingespannen om meer aan de weet te komen over Bekenburg. Dat levert een interessante zoektocht op die nog niet is afgelopen.

Meer vindt u op de pagina Kasteel Bekenburg


Op zaterdag 27 oktober 2018 was er een symposium over de opstand van de Patriotten op de Noordwest-Veluwe in het jaar 1786. Dagvoorzitter Rudolf Bosch, adjunct-archivaris hield een inleidende voordracht waarin hij deze opstand plaatste in een reeks van grote en kleine opstanden. Sprekers waren Gerrit Kouwenhoven, archivaris, over Hattem, Harry Tijssen, een familiegeschiedenis, Liek Mulder, oud-leraar geschiedenis, over Harderwijk, Margot Jongedijk, conservator, over spotprenten en Wilma Seijbel over Elburg. Een verslag staat hier.

De Roskam in de Dorpsstraat te Nunspeet is al eeuwen een centraal punt in het dorp. Herberg, logement, hotel, café, vergaderplaats. Anno 2018 wordt De Roskam gereed gemaakt voor een volgende levensfase.

Meer over De Roskam:

'Mennonieten op de hei', door Ad Sulman

Met Pinksteren in het jaar 1925 vond in Elspeet aan de Apeldoornseweg een gebeurtenis plaats die zijn nog echo tientallen jaren zou laten horen op de heide en in de zandverstuivingen, inmiddels grotendeels bebost, van dit deel van de Veluwe. De opening van het Doopsgezind Broederschapshuis Elspeet vond plaats. Nu bijna vijfenzeventig jaar later staat de gebouwen, hoewel vaak uitgebreid, ver-, en herbouwd en onder een andere naam, er nog steeds. Tot 1993 heeft het de oorspronkelijke naam gedragen, sinds 1994 heet het “Mennorode, vakantie- en konferentieoord”. Het hele artikel staat hier: http://cultuurtijdschriften.nl/record/656648

Het artikel 'Staverden, religie, kerk en onderwijs', door Ad Sulman vindt u hier:

http://cultuurtijdschriften.nl/record/479811

Wie ter plaatse kijkt, ziet een weiland. Maar, het verdwenen kasteel Bijssel is wel te zien op de kadastrale kaart van 1832. Kenners zien het ook aan de hoogteverschillen in het terrein. Voor meer daarover klikt u hier

In de virtuele oudheidkamer, het Over-Veluwsch Webblad en De (virtuele) Mothoek is gepubliceerd over bossen op de Noordwest-Veluwe. Een overzicht van de verschenen artikelen staat hier