Iulie 1980, două peşteri descoperite pe Ciortea, în Munţii Făgăraşului
extras din Buletinul Comisiei Centrale de Speologie, numărul 6, anul 1982