Corzile pentru alpinism şi speologie


extras din
anul 1977