Sprijiniţi România-natura în anul 2017

Sprijiniţi România-natura cu 2% din impozitul către stat (bani care altfel nu rămân la Dvs). (bilanţul financiar este afişat în întregime aici)

Pentru aceasta, descărcaţi din baza acestei pagini sau de la Formularul 230; tipăriţi prima lui pagină, apoi completaţi cu datele personale la capitolul I şi cu datele arătate mai jos la capitolul III (nu trebuie să completaţi SUMA, ea este calculată de organul fiscal), îl semnaţi şi îl expediaţi (scrisoare recomandată, până la 20 mai 2016) la Administraţia Financiară de care aparţineţi (formularul 230 se poate trimite şi online, vezi aici).

la contul bancar mai sus afişat se pot trimite şi donaţii personale

Pentru companii: cheltuielile de sponsorizare şi/ sau mecenat acordate potrivit Legii nr. 32/ 1994 se scad din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre 20% din impozitul pe profit datorat sau 0,5% din cifra de afaceri.

Pentru persoane fizice autorizate: cheltuielile de sponsorizare şi/ sau mecenat acordate potrivit Legii nr. 32/ 1994 sunt deductibile în limita unei cote de 5% din baza determinată conform legii (diferenţa între venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare).

Pentru persoane fizice: 2% din impozitul datorat pentru: venituri din salarii sau asimilate salariilor (prin declaraţia 230, vedeţi mai sus, la începutul acestei pagini); venituri din cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, activităţi independente, drepturi de autor (prin declaraţia 200); jocuri de noroc, venituri din alte surse (prin declaraţia 200); pensii (prin declaraţia 200).

mulţumim pentru ajutor, este imperios necesar pentru funcţionarea România-natura
(vom publica orice formular care dovedeşte că o persoană sau o entitate juridică ne-a trimis bani)

https://sites.google.com/site/romanianatura9/carpatii-rasariteni/subcarpatii-vrancei/pestera-6s-de-la-manzalesti-cea-mai-mare-pestera-in-sare-din-lume
Peştera 6S de la Meledic (Subcarpaţii Vrancei), de două ori record mondial.
Foto: Clubul de Speologie „Emil Racoviţă” Bucureşti.
Ċ
Vasile Giurgiu,
18 dec. 2016, 10:04