Confluenţa Râurilor Moldova cu Siret, Podişul Sucevei

Vasile Bouaru (Rădăuţi) 

Mergem (într-o zi foarte mohorâtă de ianuarie 2015) spre locul unde Râul Moldova se varsă în Râul Siret. Confluenţa este în vecinătatea oraşului Roman (vezi https://sites.google.com/site/romanianatura50/home/carpatii-rasariteni/podisul-moldovei/podisul-sucevei/podisul-sucevei-localizare-pe-harta ). Pornim de pe podul rutier peste Moldova, aflat în extremitatea sudică a oraşului Roman, pod peste care trece drumul E85.

Coborâm de pe pod pe malul stâng geografic al Moldovei şi parcurgem cei aproape 4 km până la confluenţa cu Siretul. Din vecinătatea podului privim râul spre aval. E destul de lat şi curge leneş (foto 1). La mal este îngheţat dar această gheaţă este înşelatoare dacă facem imprudenţa de a ne aventura pe ea. Prezintă multe fisuri şi poate ceda oricând sub greutatea corpului (foto 2).


                                                             1
                                                               
2

După 15 minute ajungem în dreptul unei punţi suspendate (foto 3) după care se află o hidrocentrală. Din cauza construcţiilor hidrotehnice, în această porţiune râul a generat un mic lac de acumulare. De pe punte vedem gheaţa care acoperă lacul (foto 4).


                                                              3
                                                          
4

Imediat după ce trece de baraj apa curge mai nervos; pe malul pe care ne deplasăm, fiind în vecinătatea oraşului, a fost înălţat un dig de apărare împotriva inundaţiilor. Ne apropiem de o groapă de gunoi (foto 5). După ce depăşim acea groapă de gunoi ne îndepărtăm de ultimile construcţii ale oraşului Roman. Malul stâng devine mai înalt iar într-un loc cursul principal pare să respingă o şuviţa de apă mai mâloasă care trece exact pe sub mal. Linia de demarcaţie este foarte bine conturată (foto 6).                                                                   5
                                                                        
6Urcăm apoi pe malurile abrupte, înalte (foto 7). Apa rupe exact din baza acestora. Atenţie în aceste locuri, să nu ne apropiem prea mult de margine deoarece porţiuni întregi stau gata să se desprindă şi să cadă în apa destul de volburoasă (foto 8). Undeva mai la vale se zăresc nişte porţiuni unde, de la distanţă par să fie stânci gri. Privite de aproape însă, remarcăm că sunt imenşi saci cu piatra şi pământ puşi la baza digului (foto 9).


                                                                   7
                                                                       8
                                                    
 9

Mai parcurgem cateva minute şi ajungem la confluenţa celor două râuri, Moldova cu Siretul. Se zăreşte de la distanţă un braţ de apă care vine din stânga noastră iar Moldova este raul din dreapta (foto 10). Braţul care vine din stânga faţă de sensul în care am mers este un braţ al Siretului. În aceste locuri apele Siretului se despart din cauza unei insule. Faţă de sensul de curgere al Siretului, cursul principal este cel din stânga insulei. Braţul din dreapta se uneste cu Râul Moldova (foto 11). 


                                                                10
                                                                
11

Pe malul acestui braţ remarcăm pământul crapat (foto 12). În imaginea 13 este locul unde Siretul se bifurcă, cursul principal fiind cel din stânga imaginii. Spre amonte Siretul arată ca în imaginea 14.


                                                                         12
                                                                           13
                                                              
14Braţul din dreapta al Siretului, care ocoleşte insula, se uneste cu Moldova (foto 15) si, după câteva sute de metri în aval, ajung în Siret. Uneori acea insulă este acoperită de ape. 

                                                                      15