Din Putna pe Vârful Scorbura, Munţii Obcina Mare

Vasile Bouaru (Rădăuţi) 

                Participanţi: Vasile Bouaru, Iulian Lavric, Ciprian Lavric, Bogdan Teleaga, Andrei Coca, Alex Furman. 

Am pornit dis-de-dimineaţă cu un microbuz, din Rădăuţi către Putna. Maşina ne lasă chiar în faţa celebrei mănăstiri unde este înmormântat Ştefan cel Mare (foto 1).


                                                                         1

De acolo privim dealul de unde, spune legenda, Ştefan a tras o săgeată şi unde a căzut ea s-a construit mănăstirea (foto 2). Ne întoarcem către sat până întâlnim primul drum pe partea dreaptă în sensul de mers, pe care ne înscriem. Acesta conduce spre Valea Putna la un drum care merge paralel cu gardul sudic al mănăstirii (foto 3). Am mai mers pe aici pe traseul descris la  . De la podul care se vede în faţa noastră privim spre Dealul Bursucului, în ultimul plan în imaginea 4.


                                                                            2
                                                                     3
                                                                     4

De la pod părăsim traseul descris la şi ne abatem spre dreapta, pe Pârâul Glodu, exact prin spatele mănăstirii. Drumul este acoperit cu gheaţă; soarele începe să lumineze frumos pădurea de molizi (foto 5). Pârâul din stânga, în sensul de urcuş, curge liniştit (foto 6). Ajungem destul de repede la o intersecţie de unde ne abatem spre dreapta (foto 7). 


                                                                              5
                                                                            6
                                                                            7

Intrăm în pădure şi urcăm o pantă lină, până în locul în care drumul pare să coboare în direcţie opusă celei din care venim. De acolo părăsim drumul forestier şi ne abatem spre stânga, în urcuş mai accentuat, pe un drumeag prin pădure care duce în Poiana Jijia, aflată pe vârful muntelui (foto 8, 9).

                                                                             8
                                                                            9

După 25 minute de urcuş ajungem la intrarea în poiană, unde ne întâmpină vântul puternic (foto 10, 11). Este destul de frig. Continuăm spre dreapta faţă de sensul de urcuş, către un vârf secundar (foto 12). Înainte de a intra în pădure privim spre nord (foto 13).


                                                                         10
                                                                         11
                                                                               12
                                                                             13

Urcăm spre pădure şi la 100 de metri vom întâlni câteva stânci şi o cruce în amintirea eroilor din Al Doilea Război Mondial, înmormântaţi şi aici (foto 14). Urmăm creasta. Pe un copac găsim iască (foto 15). 


                                                                                 14
                                                                                     15

Depăşim stânci de mici dimensiuni  iar poteca coboară într-o mică şa dar urcă imediat înapoi. Ne apropiem de vârful acestui munte. Spre dreapta zărim printre copaci Poiana Măgura Mică (foto 16) amintită pe traseul descris la . Încă puţin şi ajungem pe Vârful Scorbura, la 980 metri, de unde privim spre nord, printre copaci (foto 17). Spre est pantele acestui munte sunt foarte mari aşa că mai coborâm 200 m spre nord, pe creastă, până într-un loc unde panta este ceva mai mică. De acolo părăsim creasta şi coborâm prin pădure, spre dreapta faţă de sensul de mers până aici.


                                                                              16
                                                                               17

Mai jos întâlnim un mic pârâu, pe care vom coborî (foto 20). Suntem în umbra Vârfului Scorbura (vezi harta, extras din Nicolae Barbu, Liviu Ionesi -Obcinele Bucovinei - Editura Sport-Turim, Bucureşti, 1987). Pârâul are pe alocuri mici praguri stâncoase. Ajungem la un drum forestier, acelaşi pe care am mers din Putna dar pe care l-am părăsit în imaginea 8 (foto 22). 


                                                                                  20
                                                                              22

Ne abatem acum spre dreapta până observăm un loc deschis pe unde putem coborî mai departe spre Valea Suceava. Avem privelişte spre nord (foto 23) şi spre nord-vest (foto 24). De partea cealaltă a văii se află satul Straja.


                                                    23
                                                      24

La poalele pintenului pe care ne aflăm, câţiva metri mai jos, se află o cale ferată dezafectată, pe care o vom urma 4 km, spre dreapta faţă de sensul de coborâre, în direcţia de curgere a Sucevei. Apar şi drumeaguri laterale în locurile unde vegetaţia a acaparat şinele de cale ferată. E bine să urmăm mai departe şi aceste drumeaguri, pe anumite porţiuni (foto 25). De la o curbă privim spre înapoi şi surprindem Vârful Scorbura (foto 26).


                                                                                   25
                                                                   26

Urmăm iar calea ferată şi ne apropiem de pantele unui mic deal (foto 27). La baza lui se află o mică trecătoare (foto 28) prin roca friabilă (foto 29). 

                                                                                   27
                                                                               28
                                                                               29

Imediat după ce calea ferată ocoleşte dealul întâlnim primele case din satul Gura Putnei. Traversăm pe un pod de cale ferată Râul Putna şi de acolo ne abatem spre dreapta, părăsind calea ferată. Ajungem după 200 metri de la pod la şoseaua asfaltată care spre dreapta conduce la Putna iar spre stânga la Rădăuţi (foto 30). 


                                                                  30